First Vice-PresidentRelated departments

Beleidsterreinen

Nieuws

Achtergrond

Objectives
  • Een verplicht register voor alle organisaties en personen die bij de Commissie, het Parlement en/of de Raad lobbyen.
  • Zorgen voor minder bureaucratie, zowel op Europees als op nationaal niveau, in samenwerking met het Europees Parlement en de Raad.
  • Meer samenwerking tussen nationale parlementen en de Europese Commissie.
  • Herziening van de wetgeving over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Nu is de Commissie soms gedwongen om ggo's goed te keuren, zelfs als de meeste landen ertegen zijn.
  • Meer vrouwen in leidinggevende of andere bestuurlijke functies bij de Commissie.

Stukken