First Vice-PresidentRelated departments

Oqsma ta' politika

L-aktar reċenti

Sfond

Objectives
  • Noħolqu reġistru obbligatorju għall-organizzazzjonijiet u l-individwi li jwettqu llobbjar mal-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill.
  • Naħdmu mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex inneħħu l-burokrazija żejda kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell nazzjonali.
  • Insibu modi biex ikun hemm kooperazzjoni aktar profonda bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Kummissjoni.
  • Nanalizzaw mill-ġdid il-liġijiet li jobbligaw lill-Kummissjoni tawtorizza l-organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM), anki meta l-parti l-kbira tal-gvernijiet nazzjonali juru l-oppożizzjoni tagħhom.
  • Inżidu l-għadd ta’ nisa fil-pożizzjonijiet ta’ maniġment u f’pożizzjonijiet amministrattivi oħrajn fil-Kummissjoni.

Atti