First Vice-PresidentRelated departments

Politikas jomas

Jaunumi

Konteksts

Objectives
  • Izveidot obligātu reģistru organizācijām un personām, kas Eiropas Komisijā, Parlamentā un Padomē nodarbojas ar lobēšanu.
  • Sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai Eiropas un dalībvalstu līmenī likvidētu nevajadzīgu birokrātiju.
  • Atrast, kādā veidā padziļināt sadarbību starp valstu parlamentiem un Komisiju.
  • Pārskatīt tiesību aktus, kas Komisijai uzliek pienākumu atļaut ģenētiski modificētus organismus (ĢMO) pat tad, ja lielākā daļa valdību tam iebilst.
  • Vadošos un administratīvos Komisijas amatos palielināt sieviešu skaitu.

Dokumenti