First Vice-PresidentRelated departments

Politikos sritys

Naujausia

Pagrindinė informacija

Objectives
  • Sukurti privalomą organizacijų ir asmenų, vykdančių lobistinę veiklą Komisijoje, Parlamente ir Taryboje, registrą.
  • Drauge su Europos Parlamentu ir Taryba tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu pašalinti nereikalingą biurokratizmą.
  • Rasti būdų, kaip plėtoti valstybių narių parlamentų ir Komisijos bendradarbiavimą.
  • Persvarstyti teisės aktus, kuriais Komisija įpareigojama leisti naudoti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO), nors dauguma nacionalinių vyriausybių tam nepritaria.
  • Pasiekti, kad vadovaujamas ir kitas administravimo pareigas Komisijoje eitų daugiau moterų.

Dokumentai