First Vice-PresidentRelated departments

Područja politike

Aktualno

Kontekst

Objectives
  • uspostaviti obvezni registar za organizacije i pojedince lobiste pri Komisiji, Parlamentu i Vijeću
  • u suradnji s Europskim parlamentom i Vijećem ukloniti nepotrebno administrativno opterećenje na europskoj i nacionalnoj razini
  • pronaći načine za jačanje suradnje između nacionalnih parlamenata i Komisije
  • preispitati zakonodavne propise koji Komisiju obvezuju da odobri genetski modificirane organizme (GMO) čak i ako se većina nacionalnih vlada tome protivi
  • povećati broj žena na rukovodećim i drugim administrativnim položajima u Komisiji

Documents