First Vice-PresidentRelated departments

Réimsí beartais

  • Rialáil níos fearr

    Rialáil níos fearr

    Is é atá i gceist le "rialáil níos fearr" beartais agus dlíthe an Aontais Eorpaigh a cheapadh sa tslí is gur féidir na cuspóirí atá leo a bhaint amach ar an gcaoi is éifeachtúla agus is éifeachtaí.

Cúlra

Objectives
  • Clár éigeantach a chruthú d'eagraíochtaí agus daoine aonair a dhéanann brústocaireacht ar an gCoimisiún, an Pharlaimint agus an Chomhairle.
  • Dul i mbun oibre le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle chun deireadh a chur le rómhaorlathas iomarcach ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta araon.
  • Caíonna a aimsiú chun comhobair níos dlúithe a dhéanamh idir parlaimintí náisiúnta agus an Coimisiún.
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar na dlíthe faoina gcuirtear de cheangal ar an gCoimisiún orgánaigh ghéinmhodhnaithe (OGManna) a údarú, fiú agus tromlach na rialtas náisiúnta ina choinne sin.
  • Líon na mban sa lucht bainistíochta agus i bpoist riaracháin eile a mhéadú sa Choimisiún.

Cáipéisí