First Vice-PresidentRelated departments

Réimsí beartais

 • Todhchaí na hEorpa

  Todhchaí na hEorpa

  Treochlár ina bhfuil cuntas mionsonraithe ar na príomhchéimeanna ionsar Aontas níos aontaithe, níos tréine agus níos daonlathaí.

 • Rialáil níos fearr

  Rialáil níos fearr

  Is é atá i gceist le "rialáil níos fearr" beartais agus dlíthe an Aontais Eorpaigh a cheapadh sa tslí is gur féidir na cuspóirí atá leo a bhaint amach ar an gcaoi is éifeachtúla agus is éifeachtaí.

An scéala is déanaí

Cúlra

Objectives
 • Clár éigeantach a chruthú d'eagraíochtaí agus daoine aonair a dhéanann brústocaireacht ar an gCoimisiún, an Pharlaimint agus an Chomhairle.
 • Dul i mbun oibre le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle chun deireadh a chur le rómhaorlathas iomarcach ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta araon.
 • Caíonna a aimsiú chun comhobair níos dlúithe a dhéanamh idir parlaimintí náisiúnta agus an Coimisiún.
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar na dlíthe faoina gcuirtear de cheangal ar an gCoimisiún orgánaigh ghéinmhodhnaithe (OGManna) a údarú, fiú agus tromlach na rialtas náisiúnta ina choinne sin.
 • Líon na mban sa lucht bainistíochta agus i bpoist riaracháin eile a mhéadú sa Choimisiún.

Cáipéisí