First Vice-PresidentRelated departments

Politiikan alat

Ajankohtaista

Taustaa

Objectives
  • perustaa pakollinen rekisteri organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka harjoittavat edunvalvontaa suhteessa Euroopan komissioon, parlamenttiin ja neuvostoon
  • karsia byrokratiaa EU:n tasolla ja jäsenmaissa yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa
  • löytää tapoja laajentaa kansallisten parlamenttien ja komission välistä yhteistyötä
  • tarkistaa lainsäädäntöä, joka velvoittaa komission hyväksymään muuntogeenisiä organismeja, vaikka jäsenmaiden enemmistö olisi sitä vastaan
  • lisätä naisten osuutta komission johtotehtävissä ja muissa hallintoviroissa

Asiakirjat