First Vice-PresidentRelated departments

Politikområder

Seneste

Baggrund

Objectives
  • indføre et obligatorisk register over personer og organisationer, der udfører lobbyarbejde over for Kommissionen, Parlamentet og Rådet
  • samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet om at fjerne unødvendigt bureaukrati på EU-plan og i medlemslandene
  • udbygge samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale parlamenter
  • revidere de love, der tvinger Kommissionen til at godkende genetisk modificerede organismer (GMO'er), selv om et flertal af medlemslandene er imod det
  • øge antallet af kvinder i ledende og andre administrative stillinger i Kommissionen.

Dokumenter