First Vice-PresidentRelated departments

Oblasti politiky

Novinky

Souvislosti

Objectives
  • Zřídit rejstřík organizací a soukromých osob lobbujících u Komise, Parlamentu a Rady za zájmy určité skupiny subjektů, přičemž registrace do rejstříku by byla povinná.
  • Spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou na odbourávání zbytečné administrativní zátěže na evropské i vnitrostátní úrovni.
  • Usilovat o nové formy spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a Komisí.
  • Přezkoumat právní předpisy, které Komisi zavazují povolovat geneticky modifikované organismy (GMOs) i v případech, kdy s tím většina vlád členských států nesouhlasí.
  • Zvýšit v Komisi podíl žen na řídících i jiných úřednických pozicích.

Dokumenty