First Vice-PresidentRelated departments

Области на политиката

Новости

Контекст

Objectives
  • Създаване на задължителен регистър на организациите и физическите лица, които лобират пред Комисията, Парламента и Съвета.
  • Сътрудничество с Европейския парламент и Съвета за премахване на излишната бюрокрация на европейско и национално равнище.
  • Намиране на начини за задълбочаване на сътрудничеството между националните парламенти и Комисията.
  • Преразглеждане на законодателните актове, които задължават Комисията да разрешава генетично модифицирани организми (ГМО), дори когато повечето национални правителства са против това.
  • Увеличаване на броя на жените на управленски и други административни позиции в Комисията.

Документи