Biela kniha je príspevkom Európskej komisie k samitu v Ríme, ktorý sa uskutoční 25. marca a kde budú lídri EÚ diskutovať o úspechoch uplynulých 60 rokov a budúcnosti Únie v zostave dvadsiatich siedmich členov. Na podporu tejto diskusie zorganizuje Európska komisia spolu s Európskym parlamentom a členskými štátmi, ktoré o to prejavia záujem, sériu „diskusií o budúcnosti Európy“ v mestách a regiónoch Európy. Ich súčasťou bude intenzívna komunikácia s národnými parlamentmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj s občianskou spoločnosťou.

Komisia vypracuje aj súbor tematických diskusných dokumentov, ktoré ponúknu rôzne možnosti pre Európu.

 

Dokumenty