Op dezelfde voet doorgaan:

  • De EU27 focust op resultaten met hun positieve hervormingsagenda.

De interne markt en verder niets:

  • De EU27 beperkt zich geleidelijk tot de interne markt.

Wie meer wil, doet meer:

  • De EU27 laat lidstaten die dat willen, op specifieke terreinen nauwer samenwerken.

Minder en efficiënter:

  • De EU27 focust op meer en snellere resultaten op bepaalde beleidsterreinen maar gaat op andere gebieden minder doen.

Veel meer samen doen:

  • De lidstaten besluiten om op alle beleidsterreinen veel meer samen te doen.

 

Stukken