Συνεχίζουμε κανονικά:

  • Η ΕΕ των 27 επικεντρώνει την προσοχή της στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θετικών μεταρρυθμίσεων

Τίποτε άλλο εκτός από την ενιαία αγορά:

  • Η ΕΕ των 27 ξαναεπικεντρώνεται σταδιακά στην ενιαία αγορά

Όσοι θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα:

  • Η ΕΕ των 27 επιτρέπει σε όσα κράτη μέλη το επιθυμούν να αναπτύξουν μεγαλύτερη δράση σε συγκεκριμένους τομείς

Κάνουμε λιγότερα αλλά με πιο αποδοτικό τρόπο:

  • Η ΕΕ των 27 εστιάζει στην επίτευξη καλύτερων και ταχύτερων αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής, κάνοντας λιγότερα σε άλλους τομείς

Κάνουμε όλοι μαζί πολύ περισσότερα:

  • Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν πολύ περισσότερα από κοινού σε όλους τους τομείς πολιτικής

Έγγραφα