Преди срещата на 27-те лидери на ЕС в Сибиу (Румъния) на 9 май 2019 г. Европейската комисия представи политически препоръки относно бъдещия облик на Европа в един все по-многополюсен и несигурен свят.

Предвид изборите за Европейски парламент през май и произтичащата от това промяна на политическото ръководство на институциите на ЕС това е моментът за определяне на нови приоритети.

Успоредно с това Комисията представи предложения за ефективна комуникация относно колективните решения.

Тези препоръки и предложения съставляват приноса на Комисията към стратегическата програма на ЕС за периода 2019 – 2024 г.

Документи

СвалиPDF - 13.8 MB

СвалиPDF - 2.3 MB

СвалиPDF - 1.7 MB

СвалиPDF - 660.2 KB

СвалиPDF - 1.6 MB

СвалиPDF - 1.7 MB

СвалиPDF - 2.1 MB