A kisebb dolgokban kisebb szerepet vállalunk

Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta politikai iránymutatásában, melynek alapján az általa vezetett Bizottságot megválasztotta az Európai Parlament: „Olyan Európai Uniót szeretnék, amely a nagyobb dolgok tekintetében nagyobb szerepet vállal, a kisebb dolgok tekintetében pedig kisebbet.”

A Bizottság 2018. évi munkaprogramja hűen tükrözi ezt a szemléletmódot: korlátozott számú célirányos jogalkotási intézkedésre tesz javaslatot azon a tíz szakpolitikai területen, amelyet a Bizottság prioritásként jelölt meg. Javaslatait a Bizottság 2018 kora tavaszán fogja előterjeszteni, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak elég ideje legyen a jogalkotói munka elvégzésére a 2019 júniusában esedékes európai parlamenti választások előtt. A munkaprogram egy sor nagy ívű, hosszabb távú kezdeményezést is tartalmaz, hiszen a hamarosan csak 27 tagot számláló Uniónak határozott jövőképpel kell rendelkeznie 2025 távlatában és azon túl.

A minőségi jogalkotás azt hivatott biztosítani, hogy:

  • a jogalkotás folyamata az elejétől a végéig átlátható legyen,
  • a jogszabályok és a szakpolitikai intézkedések kialakítása mindig a rendelkezésre álló tények és tudományos érvek alapján történjen,
  • a jogalkotásban a polgárok és az érdekelt felek is részt vehessenek.

Tevékenységek

A Bizottság terveket készít, és a jogalkotás és a szakpolitikai döntéshozatal mindegyik szakaszában megvizsgálja, milyen hatása van ténylegesen, és milyen hatása lesz várhatóan az általa hozott intézkedéseknek.

Jobb előkészítés

A Bizottság a jogalkotási folyamat során többször is egyeztet az érdekeltekkel és a lakossággal.

Jobb konzultációk

A már meglévő uniós jogszabályokat tevékenyebben alakítja – felülvizsgálja és egyszerűsíti – abból a célból, hogy az érintett emberekre és szervezetekre ne háruljon túl sok teher a szabályozásból eredően.

Célravezetőbb uniós jogi szabályozás

A három uniós intézmény szorosabban működik együtt egymással. A Bizottság, a Parlament és a Tanács intézményközi megállapodást írt alá 2016 áprilisában a jogalkotás minőségének javításáról.

Fokozott együttműködés

A Bizottság létrehozta a Szabályozói Ellenőrzési Testületet, melynek feladata, hogy ellenőrizze a hatásvizsgálatok és értékelések minőségét.

Minőségbiztosítás

Dokumentumok

Political prioritiesFirst Vice-President