Naloge

Predsednik Evropske komisije je 14. novembra 2017 ustanovil projektno skupino za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“. Projektna skupina bo:

  • pripravila priporočila o tem, kako bolje uporabljati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti
  • opredelila področja politik, kjer bi bilo mogoče delo prenesti ali dokončno vrniti državam članicam EU
  • poiskala načine za boljše vključevanje regionalnih in lokalnih organov v oblikovanje in izvajanje politik EU

Sporočilo za medije o ustanovitvi projektne skupine

Delovne metode

Projektna skupina se je med januarjem in julijem 2018 sestajala enkrat na mesec in obravnavala posamezne teme. Zainteresirane strani so bile pozvane, da pošljejo pripombe o delovnih dokumentih v zvezi s temi temami.

Delovne metode projektne skupine za subsidiarnost

Sestanki projektne skupine

Datumi, delovni dokumenti, informacije o sestanku

Vodstvo in člani

Predsednik

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za boljše pravno urejanje

Člani

Parlamenti držav članic

  • Toomas Vitsut – predsednik odbora za evropske zadeve v estonskem parlamentu (Riigikogu)
  • Reinhold Loatka – predsednik Stalnega pododbora za evropske zadeve v Nacionalnem svetu avstrijskega parlamenta
  • Kristian Vigenin – predsednik Odbora za zunanje zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi v Narodni skupščini Republike Bolgarije

Odbor regij

  • Karl-Heinz Lambertz – predsednik Evropskega odbora regij
  • Michael Schneider – član Evropskega odbora regij
  • François Decoster – član Evropskega odbora regij

Sporočilo za medije o imenovanjih

Vaše mnenje

Zainteresirane strani so lahko sporočile splošne povratne informacije o delu projektne skupine.

Task Force feedback

Poročilo

Projektna skupina je predsedniku Komisije Jeanu-Claudu Junckerju 10. julija 2018 izročila svoje končno poročilo. Poročilo odgovarja na tri vprašanja, ki jih je projektni skupini zastavil predsednik Juncker: kako bolje uporabljati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti v institucijah EU; kako bolje vključiti regionalne in lokalne organe v oblikovanje in izvajanje politik EU; ali bi sčasoma na nekaterih področjih pristojnosti lahko vrnili državam članicam.

Projektna skupina je ugotovila, da je potreben nov način dela na področju subsidiarnosti in sorazmernosti, da bi lahko lokalni in regionalni organi ter nacionalni parlamenti učinkoviteje prispevali k oblikovanju politik EU in snovanju nove zakonodaje. Subsidiarnost in sorazmernost bi se v okviru novega pristopa dosledneje ocenjevala na vseh ravneh upravljanja na podlagi vzorčne preglednice – nekakšnem kontrolnem seznamu za preverjanje subsidiarnosti in sorazmernosti. Projektna skupina je tudi priporočila, da bi se pri naslednji reviziji Pogodbe EU, 8-tedenski rok, ki velja za predložitev mnenj nacionalnih parlamentov o osnutkih zakonodaje EU, podaljšal na 12 tednov. Nazadnje tudi priporoča, da se tri institucije EU dogovorijo o usmerjenem večletnem programu za ponovno uravnoteženje dela EU na nekaterih področjih politike, da bi spodbudili učinkovitejše izvajanje obstoječe zakonodaje namesto predlaganja nove. Ta pristop temelji na veliko bolj ciljno usmerjenih delovnih programih Komisije, ki jih je uvedla Junckerjeva Komisija, in letnih skupnih izjavah treh institucij o prednostnih predlogih za sprejetje v zadevnem letu.

Poročilo o projektni skupini za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“

Informativni pregled

Sporočilo za medije o končnem poročilu

Videoposnetek – končno poročilo projektne skupine

Kaj sledi

Predsednik Juncker bo poročilo preučil in sprejel ustrezne nadaljnje ukrepe. Kot je Evropska komisija napovedala v svojem delovnem programu za leto 2018, zdaj pripravlja sporočilo s poudarkom na nadaljnji krepitvi subsidiarnosti, sorazmernosti in boljši pripravi zakonodaje v vsakodnevnem delovanju Evropske unije. Dva pomembna dogodka bosta prispevala k razmisleku o nadaljnjem ukrepanju v zvezi s priporočili projektne skupine. V okviru avstrijskega predsedstva EU bo novembra v Bregenzu organizirana konferenca o subsidiarnosti, ki bo priložnost za nadaljnjo razpravo o poročilu projektne skupine in razmislek o tem, kako ukrepati na podlagi njenih priporočil. Marca 2019 bo na evropskem vrhu regij in mest dodatna priložnost za razpravo o priporočilih projektne skupine.

Dokumenti

PrenesiPDF - 314.7 KB
PrenesiPDF - 122.1 KB
First Vice-President