Misiune

Grupul de lucru privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” a fost înființat la data de 14 noiembrie 2017 de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Grupul:

  • va face recomandări privind o mai bună aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității
  • va identifica domeniile politice în care prerogativele ar putea fi delegate din nou sau returnate definitiv țărilor UE
  • va găsi modalități mai bune de a implica autoritățile regionale și locale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE

Comunicatul de presă privind crearea Grupului de lucru

Metode de lucru

Din ianuarie până în iulie 2018, Grupul de lucru s-a reunit o dată pe lună, pe teme specifice. Părțile interesate au fost invitate să comenteze pe marginea documentelor de lucru vizând aceste teme.

Metodele de lucru ale Grupului de lucru privind subsidiaritatea

Reuniunile Grupului de lucru

Date, documente de lucru, detalii privind reuniunile

Conducere și membri

Președinte

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans - responsabil pentru o mai bună legiferare

Membri

Parlamentele naționale

  • Toomas Vitsut – Președintele Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului estonian (Riigikogu)
  • Reinhold Lopatka – Președintele Subcomisiei permanente pentru afaceri europene a Consiliului Național (Parlamentul Austriei)
  • Kristian Vigenin – Președintele Comisiei pentru afaceri europene și supravegherea fondurilor europene din cadrul Adunării Naționale a Republicii Bulgaria

Comitetul Regiunilor

  • Karl-Heinz Lambertz – Președintele Comitetului European al Regiunilor
  • Michael Schneider – Membru al Comitetului European al Regiunilor
  • François Decoster – Membru al Comitetului European al Regiunilor

Comunicatul de presă privind numirile

Comentariile dumneavoastră

Părțile interesate au avut ocazia de a-și exprima opiniile cu privire la activitatea Grupului de lucru.

Task Force feedback

Raport

La data de 10 iulie 2018, Grupul de lucru i-a transmis raportul său final președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Raportul răspunde la trei întrebări pe care președintele i le-a adresat Grupului: cum se pot aplica mai bine principiile subsidiarității și proporționalității în cadrul instituțiilor UE?; cum pot fi implicate mai bine autoritățile regionale și locale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE?; există domenii de politică în care competențele ar putea reveni, în timp, statelor membre?

Grupul de lucru a concluzionat că este necesară o nouă modalitate de lucru în materie de subsidiaritate și proporționalitate pentru a le permite autorităților locale și regionale, precum și parlamentelor naționale, să contribuie într-un mod mai eficient la elaborarea politicilor UE și la elaborarea de noi acte legislative. Conform noii abordări propuse, principiile subsidiarității și proporționalității sunt evaluate într-un mod mai sistematic de către toate nivelurile de guvernare, pe baza unei „grile model” – un fel de listă de verificare a subsidiarității și proporționalității. S-a sugerat,de asemenea, ca atunci când va apărea următoarea ocazie de revizuire a Tratatului UE să se mărească cu 50 %, de la 8 săptămâni la 12 săptămâni, timpul necesar pentru ca parlamentele naționale să contribuie cu avize privind proiectele legislative ale UE. În sfârșit, o altă recomandare prevede ca cele trei instituții ale UE să convină asupra unui program multianual specific care să promoveze o reechilibrare a activității UE în anumite domenii de politică, cu scopul de a se pune în aplicare cu mai multă eficacitate legislația existentă și de a se iniția mai puține acte legislative noi. Acest demers se bazează pe introducerea, în cadrul Comisiei Juncker, a unor programe de lucru mult mai orientate ale Comisiei, precum și a declarațiilor comune anuale convenite între cele trei instituții cu privire la dosarele prioritare supuse adoptării în anul respectiv.

Raport referitor la Grupul de lucru privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”

Fișă informativă

Comunicat de presă privind raportul final

Material video – Raport final al Grupului de lucru

Etapele următoare

Președintele Juncker va analiza raportul și va asigura monitorizarea adecvată. În prezent, Comisia Europeană pregătește o comunicare axată pe consolidarea în continuare a subsidiarității și proporționalității, precum și pe o mai bună legiferare în activitatea zilnică a Uniunii Europene, astfel cum a anunțat în programul său de lucru pentru 2018. Două evenimente importante vor contribui la procesul de reflecție cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a recomandărilor Grupului de lucru. În luna noiembrie, președinția austriacă a UE va organiza, la Bregenz, o conferință privind subsidiaritatea, care va oferi posibilitatea de a discuta în continuare raportul Grupului de lucru și de a analiza modul în care se poate da curs recomandărilor sale. În martie 2019, summitul european al orașelor și regiunilor va oferi o oportunitate suplimentară de a discuta recomandările Grupului de lucru.

Documente

DescarcăPDF - 314.7 KB
DescarcăPDF - 122.1 KB
First Vice-President