Užduotys

Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupę 2017 m. lapkričio 14 d. įsteigė Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris. Grupė:

  • teiks rekomendacijas, kaip geriau taikyti subsidiarumo ir proporcingumo principus,
  • nustatys politikos sritis, kuriose būtų galima perduoti arba galutinai grąžinti veiklos įgaliojimus valstybėms narėms,
  • ras būdų, kaip būtų galima labiau įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į ES politikos formavimo ir įgyvendinimo procesą.

Skaitykite pranešimą spaudai apie darbo grupės sukūrimą

Darbo metodai

Nuo 2018 m. sausio iki liepos mėn. darbo grupė kartą per mėnesį rengė posėdžius tam tikromis temomis. Apie darbo dokumentus tomis temomis teikti pastabas buvo kviečiami suinteresuotieji subjektai.

Subsidiarumo darbo grupės darbo metodai

Darbo grupės posėdžiai

Datos, darbo dokumentai, posėdžių informacija

Pirmininkas ir nariai

Pirmininkas

Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas, atsakingas už geresnį reglamentavimą

Nariai

Nacionaliniai parlamentai

  • Toomas Vitsut, Estijos Parlamento (Riigikogu) Europos reikalų komiteto pirmininkas
  • Reinhold Lopatka, Nacionalinės Tarybos Nuolatinio ES reikalų pakomitečio pirmininkas, Austrijos Parlamentas
  • Kristian Vigenin, Bulgarijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komiteto pirmininkas

Regionų komitetas

  • Karl-Heinz Lambertz, Europos regionų komiteto pirmininkas
  • Michael Schneider, Europos regionų komiteto narys
  • François Decoster, Europos regionų komiteto narys

Skaitykite pranešimą spaudai apie narių paskyrimą

Jūsų atsiliepimai

Suinteresuotieji subjektai galėjo pateikti bendro pobūdžio atsiliepimų apie darbo grupės darbą.

Task Force feedback

Ataskaita

2018 m. liepos 10 d. darbo grupė Komisijos Pirmininkui Jeanui-Claude’ui Junckeriui įteikė galutinę ataskaitą. Joje atsakoma į tris klausimus, kuriuos jis darbo grupės paprašė išnagrinėti: kaip geriau taikyti subsidiarumo ir proporcingumo principus ES institucijose, kaip būtų galima labiau įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į ES politikos formavimo ir įgyvendinimo procesą ir kokiose politikos srityse ilgainiui valstybėms narėms būtų galima grąžinti atsakomybę.

Darbo grupė padarė išvadą, jog reikia naujų darbo subsidiarumo ir proporcingumo srityje metodų, kad vietos bei regionų valdžios institucijos ir nacionaliniai parlamentai galėtų veiksmingiau prisidėti prie ES politikos formavimo ir naujų teisės aktų rengimo. Jei siūlomi nauji metodai būtų patvirtinti, subsidiarumas ir proporcingumas būtų nuosekliau vertinamas visais valdžios lygmenimis. Tam būtų galima naudoti pavyzdinę lentelę – kažką panašaus į kontrolinį subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi kriterijų sąrašą. Darbo grupė taip pat pasiūlė atsiradus kitai progai peržiūrėti ES sutartį pailginti nacionalinių parlamentų nuomonių apie ES teisės aktų projektus teikimo terminą nuo 8 iki 12 savaičių. Galiausiai ji rekomenduoja visoms trims ES institucijoms susitarti dėl tikslinės daugiametės programos, kuri padėtų perbalansuoti ES darbą tam tikrose politikos srityse, siekiant veiksmingiau įgyvendinti galiojančius teisės aktus, o ne teikti naujus teisės aktų pasiūlymus. Tai grindžiama šios kadencijos Komisijos, vadovaujamos Pirmininko J.-C. Junckerio, pradėtomis teikti daug tikslingesnėmis darbo programomis ir visų trijų institucijų derinamais metiniais bendrais pareiškimais dėl prioritetinių dokumentų priėmimo tam tikrais metais.

Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupės ataskaita

Informacijos suvestinė

Pranešimas spaudai apie galutinę ataskaitą

Vaido siužetas apie galutinę darbo grupės ataskaitą

Tolesni veiksmai

Pirmininkas J.-C. Junckeris išnagrinės ataskaitą ir užtikrins, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų. Dabar Europos Komisija rengia 2018 m. darbo programoje numatytą komunikatą, kuriuo siekia dar labiau pagerinti subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymą ir reglamentavimą kasdienėje Europos Sąjungos veikloje. Svarstyti, kokių tolesnių veiksmų, susijusių su darbo grupės rekomendacijomis, imtis, padės du svarbūs renginiai. Lapkritį Brėgence Europos Sąjungai pirmininkaujanti Austrija surengs subsidiarumo klausimams skirtą konferenciją, kurioje bus proga išsamiau aptarti darbo grupės ataskaitą ir apsvarstyti, kaip įgyvendinti jos rekomendacijas. Darbo grupės rekomendacijas aptarti bus galima ir per 2019 m. kovą įvyksiantį Europos miestų ir regionų aukščiausiojo lygio susitikimą.

Dokumentai

AtsisiųstiPDF - 314.7 KB
AtsisiųstiPDF - 122.1 KB
First Vice-President