Αποστολή

Η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα και αναλογικότητα - ΄Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο΄» συστάθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017 από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ με αποστολή:

  • να διατυπώνει συστάσεις για την καλύτερη εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
  • να προσδιορίζει τομείς πολιτικής όπου οι εργασίες θα μπορούσαν να ανατεθούν εκ νέου ή να επιστραφούν οριστικά σε χώρες της ΕΕ
  • να βρίσκει τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ

Διαβάστε το δελτίο Τύπου σχετικά με τη δημιουργία της ειδικής ομάδας

Μέθοδοι εργασίας

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018, η ειδική ομάδα συνεδρίαζε μια φορά το μήνα για συγκεκριμένα θέματα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνταν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τα έγγραφα εργασίας που είχαν σχέση με τα εν λόγω θέματα.

Μέθοδοι εργασίας της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα

Συνεδριάσεις της ειδικής ομάδας

Ημερομηνίες, έγγραφα εργασίας, πληροφορίες για τις συνεδριάσεις

Διαχείριση και μέλη

Πρόεδρος

Πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς - αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Μέλη

Εθνικά κοινοβούλια

  • Toomas Vitsut - πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Εσθονίας (Riigikogu)
  • Reinhold Lopatka - πρόεδρος της Μόνιμης Υποεπιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου - Αυστριακό Κοινοβούλιο
  • Kristian Vigenin - πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Πόρων της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Επιτροπή των Περιφερειών

  • Karl-Heinz Lambertz - πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  • Michael Schneider - μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  • François Decoster - μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Διαβάστε το δελτίο Τύπου σχετικά με τους διορισμούς

Τα σχόλιά σας

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν γενικά σχόλια σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας.

Task Force feedback

Έκθεση

Στις 10 Ιουλίου 2018 η ειδική ομάδα υπέβαλε την τελική της έκθεση στον πρόεδρο της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όπου δίνονται απαντήσεις σε τρία ερωτήματα τα οποία ο πρόεδρος Γιούνκερ ζήτησε από την ειδική ομάδα να εξετάσει: πώς να εφαρμόζονται καλύτερα οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πώς να συμμετέχουν καλύτερα οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ και εάν υπάρχουν τομείς πολιτικής όπου οι αρμοδιότητες θα μπορούσαν, με την πάροδο του χρόνου, να ανατεθούν εκ νέου στα κράτη μέλη.

Η ειδική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ένας νέος τρόπος εργασίας στον τομέα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ώστε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ και στον σχεδιασμό νέας νομοθεσίας. Σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα προσέγγιση, οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα αξιολογούνται με μεγαλύτερη συνέπεια από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, με βάση ένα «μοντέλο δικτύου» - ένα είδος καταλόγου κριτηρίων για τον έλεγχο της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επίσης, προτείνεται, κατά την επόμενη αναθεώρηση της Συνθήκης της ΕΕ, να αυξηθεί από 8 σε 12 εβδομάδες ο χρόνος που διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια για να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Τέλος, η ειδική ομάδα συνιστά τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμφωνήσουν σε ένα στοχευμένο πολυετές πρόγραμμα που θα προωθεί την επανεξισορρόπηση του έργου της ΕΕ σε ορισμένους τομείς πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και όχι στη θέσπιση νέων νομοθετικών πράξεων. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην κατάρτιση, κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ, πολύ πιο στοχευμένων προγραμμάτων εργασίας της Επιτροπής και στην έκδοση ετήσιων κοινών δηλώσεων των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τα ζητήματα προτεραιότητας που πρέπει να εγκρίνουν.

Έκθεση της ειδικής ομάδας «Επικουρικότητα και αναλογικότητα - 'Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο'»

Ενημερωτικό δελτίο

Δελτίο Τύπου σχετικά με την τελική έκθεση

Τελική έκθεση της ειδικής ομάδας - βίντεο

Επόμενα βήματα

Ο πρόεδρος Γιούνκερ θα μελετήσει την έκθεση και θα μεριμνήσει να δοθεί κατάλληλη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει επί του παρόντος μια ανακοίνωση που εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας στην καθημερινή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018. Δύο σημαντικές εκδηλώσεις θα συμβάλουν στον προβληματισμό σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στις συστάσεις της ειδικής ομάδας. Η αυστριακή προεδρία της ΕΕ θα διοργανώσει διάσκεψη για την επικουρικότητα στο Bregenz τον Νοέμβριο, κατά την οποία θα υπάρξει η δυνατότητα να συζητηθεί περαιτέρω η έκθεση της ειδικής ομάδας και να εξεταστεί η συνέχεια που θα μπορούσε να δοθεί στις συστάσεις της. Τον Μάρτιο του 2019 η ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των πόλεων και των περιφερειών θα προσφέρει μια νέα ευκαιρία για συζήτηση των συστάσεων της ειδικής ομάδας.

Έγγραφα

ΛήψηPDF - 314.7 KB
ΛήψηPDF - 122.1 KB
First Vice-President