Področja politike

 • Ekonomska unija

  Ekonomska unija

  Treba je dokončati pravo ekonomsko unijo, v kateri ima vsako gospodarstvo potrebne strukturne značilnosti, da lahko uspeva v monetarni uniji. Komisija predlaga sistem nacionalnih odborov za konkurenčnost, ki bi zagotavljali neodvisno strokovno podporo pri ocenjevanju uspešnosti in reform. Prizadeva si tudi za racionalizacijo evropskega semestra za izvedbo reform v državah članicah in na ravni EU.

 • Finančna unija

  Finančna unija

  Treba je dokončati bančno unijo in vzpostavitev skupnega evropskega sistema zajamčenih vlog, kar je ključnega pomena za zagotavljanje celovitosti evra, omejiti tveganja za finančno stabilnost in povečati delitev tveganja z zasebnim sektorjem. Poleg bančne unije je vzpostavitev unije kapitalskih trgov najpomembnejši vidik za mobilizacijo kapitala v Evropi ter tesnejšo povezanost varčevanja in gospodarske rasti.

 • Fiskalna unija

  Treba je vzpostaviti fiskalno unijo, ki bo skrbela tako za fiskalno vzdržnost kot za fiskalno stabilizacijo. Komisija predlaga ustanovitev neodvisnega evropskega fiskalnega odbora, ki bo deloval kot svetovalni organ na področju večstranskega ekonomskega spremljanja v evrskem območju.

 • Politična unija

  Na podlagi resnične demokratične odgovornosti, legitimnosti in krepitve institucij je treba postaviti temelje za gospodarsko, finančno in fiskalno unijo. Pri tem morajo sodelovati tudi Evropski parlament, nacionalni parlamenti in socialni partnerji, ki so vključeni v nacionalne programe reform. Treba je zagotoviti enotnejše zastopanje evrskega območja v mednarodnih finančnih institucijah , zlasti Mednarodnem denarnem skladu.

 • Evropski steber socialnih pravic

  Evropski steber socialnih pravic

  Evropski steber socialnih pravic je okvir, ki obsega politike zaposlovanja in socialnih vprašanj, spodbuja reforme na nacionalni ravni in krepi konvergenco v evrskem območju. Njegova naloga je zagotoviti poštenost in socialno pravičnost v Evropi.

Osnovne informacije

Vzpostavitev bolj poglobljene in pravičnejše ekonomske in monetarne unije je ena od 10 prednostnih nalog, ki jih je predsednik Juncker predstavil v svojih političnih usmeritvah. Poročilo petih predsednikov, predstavljeno 22. junija 2015, je podlaga za uresničitev tega cilja v prihodnjem desetletju.

Poročilo je bilo pripravljeno na zahtevo voditeljev držav evrskega območja na zasedanju oktobra 2014 in Evropskega sveta na zasedanju decembra 2014.

Ekonomsko upravljanje v EU poteka v letnem ciklu, ki se imenuje evropski semester in se začne z letnim pregledom rasti. Ekonomsko upravljanje se je v vsem tem času okrepilo in izpopolnilo ter se prilagajalo zgodovinskemu dogajanju. Delo Komisije v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo je najnovejši del tega procesa.

Dokumenti