Policy areas

Background

Vzpostavitev bolj poglobljene in pravičnejše ekonomske in monetarne unije je ena od 10 prednostnih nalog, ki jih je predsednik Juncker predstavil v svojih političnih usmeritvah. Poročilo petih predsednikov, predstavljeno 22. junija 2015, je podlaga za uresničitev tega cilja v prihodnjem desetletju.

Poročilo je bilo pripravljeno na zahtevo voditeljev držav evrskega območja na zasedanju oktobra 2014 in Evropskega sveta na zasedanju decembra 2014.

Ekonomsko upravljanje v EU poteka v letnem ciklu, ki se imenuje evropski semester in se začne z letnim pregledom rasti. Ekonomsko upravljanje se je v vsem tem času okrepilo in izpopolnilo ter se prilagajalo zgodovinskemu dogajanju. Delo Komisije v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo je najnovejši del tega procesa.

Dokumenti

Kaj sledi

Stage 1 - "Deepening by Doing"

The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

Stage 2 - "Completing EMU"

More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

Stage 3 – by 2025

A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.