Domenii de acțiune

 • Uniunea economică

  Uniunea economică

  Căutăm să realizăm o uniune economică veritabilă, cu ajutorul căreia economia fiecărei țări să-și poată dezvolta structurile necesare pentru a prospera în cadrul uniunii monetare. Comisia propune un sistem de consilii naționale pentru competitivitate care să furnizeze expertiză independentă în materie de evaluare a performanțelor și a reformelor. În același timp, Comisia încearcă să simplifice semestrul european, care contribuie la realizarea reformelor la nivel național și european.

 • Uniunea financiară

  Uniunea financiară

  Finalizarea uniunii bancare (inclusiv crearea unui sistem european de asigurare a depozitelor) este esențială pentru a garanta integritatea monedei euro, pentru că ar permite limitarea riscurilor care amenință stabilitatea bugetară și ar face ca riscurile să fie împărțite și cu sectorul privat. În aceeași măsură, avem nevoie de uniunea piețelor de capital pentru a mobiliza capitalul în Europa și pentru a consolida legătura dintre cei care dețin economii și creșterea economică.

 • Uniunea fiscală

  Dorim să realizăm o uniune fiscală care să asigure atât sustenabilitatea finanțelor publice, cât și stabilizarea bugetară. Comisia propune Consiliul bugetar european, un organism consultativ în cadrul sistemului de monitorizare economică multilaterală a zonei euro.

 • Uniunea politică

  Vrem să asigurăm o bază solidă pentru uniunea economică, financiară și fiscală, și aceasta prin sporirea responsabilității democratice, a legitimității și a eficienței instituțiilor. De aceea, dorim o implicare mai mare a parlamentelor naționale, a Parlamentului European și a partenerilor sociali în elaborarea și aplicarea programelor naționale de reformă. În același timp, propunem ca zona euro să fie reprezentată mai unitar în cadrul instituțiilor financiare internaționale, în special în cadrul FMI.

 • Pilonul european al drepturilor sociale

  Pilonul european al drepturilor sociale

  Pilonul european al drepturilor sociale reprezintă cadrul care include ocuparea forței de muncă și performanțele sociale, stimularea reformelor la nivel național și convergența în zona euro. Rolul acestuia este de a asigura echitatea și justiția socială în Europa.

Context

Realizarea unei uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile este una dintre cele 10 priorități absolute ale președintelui Juncker enunțate în Orientările sale politice. „Raportul celor cinci președinți, prezentat la 22 iunie 2015, constituie baza pentru atingerea acestui obiectiv în următorii zece ani.

Raportul a fost întocmit la solicitarea summitului liderilor din zona euro din octombrie 2014 și a Consiliului European din decembrie 2014.

În UE, guvernanța economică este organizată anual într-un ciclu, cunoscut sub numele de „semestrul european”. Analiza anuală a creșterii este prima etapă a acestui ciclu. Ea a fost consolidată și perfecționată în timp, dezvoltându-se în contextul evoluțiilor istorice. Activitatea Comisiei cu privire la uniunea economică și monetară este cel mai recent pas în cadrul acestui proces.

Documente

Ce urmează

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.