Oqsma ta' politika

 • Unjoni Ekonomika

  Unjoni Ekonomika

  Unjoni Ekonomika ġenwina li tiżgura li kull ekonomija jkollha l-karatteristiċi strutturali biex tirnexxi fl-Unjoni Monetarja. Il-Kummissjoni qed tipproponi sistema ta’ Bordijiet ta’ Kompetittività nazzjonali biex jipprovdu għarfien espert indipendenti dwar il-valutazzjoni tal-prestazzjoni u r-riformi. Qegħda taħdem ukoll biex tissimplifika s-Semestru Ewropew li jgħin biex iwassal riformi fil-livelli nazzjonali u tal-UE.

 • Unjoni Finanzjarja

  Unjoni Finanzjarja

  It-tlestija tal-Unjoni Bankarja, inkluża l-Iskema Ewropea ta’ Assigurazzjoni tad-Depożiti komuni, hija essenzjali biex tkun garantita l-integrità tal-euro, billi jiġu limitati r-riskji għall-istabilità finanzjarja u tiżdied il-kondiviżjoni tar-riskju mas-settur privat. Flimkien mal-Unjoni Bankarja, it-tnedija tal-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital hija essenzjali għall-mobilizzazzjoni tal-kapital fl-Ewropa u t-tisħiħ tar-rabta bejn it-tfaddil u t-tkabbir.

 • Unjoni Fiskali

  Unjoni Fiskali li twassal kemm sostennibilità fiskali kif ukoll stabilizzazzjoni fiskali. Il-Kummissjoni qed tipproponi Bord Fiskali Ewropew (EFB) indipendenti li jaġixxi bħala korp konsultattiv għas-sistema ta’ monitoraġġ ekonomiku multilaterali taż-żona tal-euro.

 • Unjoni Politika

  Nipprovdu l-pedament għal unjoni ekonomika, finanzjarja u fiskali permezz ta’ responsabilità demokratika ġenwina, leġittimità u tisħiħ istituzzjonali. Dan jinkludi l-involviment aktar mill-qrib tal-parlamenti Ewropej u nazzjonali, u tas-sħab soċjali, fil-programmi nazzjonali ta’ riforma, u l-proposta ta’ aktar rappreżentanza unifikata għaż-żona tal-euro f’istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, speċjalment l-FMI.

 • Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

  Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

  Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali hu qafas li jkopri l-impjiegi u l-prestazzjoni soċjali u b'hekk jixpruna r-riformi fil-livell nazzjonali u jagħti direzzjoni lill-konverġenza fiż-żona tal-euro. Ir-rwol tiegħu hu li jiżgura l-ekwità u l-ġustizzja soċjali fl-Ewropa kollha.

Sfond

It-twassil ta’ Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar profonda u aktar ġusta huwa fost l-10 prijoritajiet ewlenin li l-President Juncker ippreżenta fil-Linji Gwida Politiċi tiegħu. Ir-Rapport tal-Ħames Presidenti, li ġie ppreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2015, huwa l-bażi għall-kisba ta’ dan l-għan fl-għaxar snin li ġejjin.

Ir-rapport tħejja fuq talba tas-Summit tal-mexxejja taż-żona tal-euro ta’ Ottubru 2014 u tal-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2014.

Il-governanza ekonomika fl-UE hi organizzata f’ċiklu, li hu magħruf bħala s-Semestru Ewropew. L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir huwa l-ewwel pass f’dan iċ-ċiklu. Dan ġie msaħħaħ u rfinut tul iż-żmien, u evolva fil-kuntest ta’ żviluppi storiċi. Il-ħidma tal-Kummissjoni b’rabta mal-Unjoni Ekonomika u Monetarja hija l-aktar pass reċenti f’dan il-proċess.

Atti

Xi jmiss?

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.