Oqsma ta' politika

 • L-unjoni ekonomika

  L-unjoni ekonomika

  L-unjoni ekonomika hi dwar il-garanzija ta’ livell għoli ta’ benesseri għaċ-ċittadini tal-pajjiżi taż-żona tal-euro kollha. Dak li jiġri f’pajjiż wieħed tal-UE jaffettwa pajjiż ieħor. B’reazzjoni għall-kriżi ekonomika nħoloq is-Semestru Ewropew bħala sistema biex il-pajjiżi tal-UE jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi u fiskali tagħhom.

 • Unjoni Finanzjarja

  Unjoni Finanzjarja

  It-tlestija tal-Unjoni Bankarja, inkluża l-Iskema Ewropea ta’ Assigurazzjoni tad-Depożiti komuni, hija essenzjali biex tkun garantita l-integrità tal-euro, billi jiġu limitati r-riskji għall-istabilità finanzjarja u tiżdied il-kondiviżjoni tar-riskju mas-settur privat. Flimkien mal-Unjoni Bankarja, it-tnedija tal-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital hija essenzjali għall-mobilizzazzjoni tal-kapital fl-Ewropa u t-tisħiħ tar-rabta bejn it-tfaddil u t-tkabbir.

 • L-unjoni fiskali

  L-unjoni fiskali hija dwar il-garanzija li l-pajjiżi tal-UE jsegwu politiki fiskali sodi u sostenibbli. Fil-preżent hemm Bord Fiskali Ewropew (EFB) indipendenti biex jagħti pariri lill-Kummissjoni dwar pożizzjoni fiskali xierqa għaż-żona tal-euro u dwar il-livell ta' adegwatezza tal-implimentazzjoni tar-regoli fiskali mill-pajjiżi tal-UE.

 • L-unjoni politika

  L-unjoni politika hi dwar il-garanzija li l-UE u l-istituzzjonijiet tagħha jkunu demokratikment responsabbli, leġittimi u b’saħħithom mil-lat istituzzjonali. Ir-responsabbiltà demokratika tinsab fil-qalba tal-UE u l-istituzzjonijiet tagħha. Il-Kummissjoni timpenja ruħha mill-qrib mal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fl-aspetti kollha tat-tfassil tal-politiki ekonomiċi tal-UE. Il-Kummissjoni tinvolvi wkoll mill-qrib lis-sħab soċjali fit-tfassil tal-politiki tal-UE u tħeġġeġ lill-pajjiżi tal-UE biex jinvolvuhom fit-tħejjija ta’ riformi fil-livell nazzjonali. Unjoni politika tibbenefika wkoll miż-żona tal-euro li titkellem b’vuċi waħda f’korpi internazzjonali, bħall-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI).

 • Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

  Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

  Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali hu qafas li jkopri l-impjiegi u l-prestazzjoni soċjali u b'hekk jixpruna r-riformi fil-livell nazzjonali u jagħti direzzjoni lill-konverġenza fiż-żona tal-euro. Ir-rwol tiegħu hu li jiżgura l-ekwità u l-ġustizzja soċjali fl-Ewropa kollha.

L-aktar reċenti

Sfond

It-twassil ta’ Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar profonda u aktar ġusta huwa fost l-10 prijoritajiet ewlenin li l-President Juncker ippreżenta fil-Linji Gwida Politiċi tiegħu. Ir-Rapport tal-Ħames Presidenti, li ġie ppreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2015, huwa l-bażi għall-kisba ta’ dan l-għan fl-għaxar snin li ġejjin.

Ir-rapport tħejja fuq talba tas-Summit tal-mexxejja taż-żona tal-euro ta’ Ottubru 2014 u tal-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2014.

Il-governanza ekonomika fl-UE hi organizzata f’ċiklu, li hu magħruf bħala s-Semestru Ewropew. L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir huwa l-ewwel pass f’dan iċ-ċiklu. Dan ġie msaħħaħ u rfinut tul iż-żmien, u evolva fil-kuntest ta’ żviluppi storiċi. Il-ħidma tal-Kummissjoni b’rabta mal-Unjoni Ekonomika u Monetarja hija l-aktar pass reċenti f’dan il-proċess.

Atti