Policy areas

Background

Stipresnės ir teisingesnės ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas yra vienas iš dešimties Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio politinių gairių prioritetų. 2015 m. birželio 22 d. paskelbtas penkių pirmininkų pranešimas yra pagrindas siekiant šio tikslo ateinantį dešimtmetį./commission/five-presidents-report_lt

Pranešimas buvo parengtas 2014 m. spalio mėn. aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavusių euro zonos vadovų ir 2014 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos prašymu.

ES ekonomikos valdymas vykdomas cikliškai kas metus; šis ciklas vadinamas Europos semestru. Metinė augimo apžvalga yra pirmasis šio ciklo etapas. Laikui bėgant ciklas buvo stiprinamas ir tobulinamas, jis buvo plėtojamas keičiantis istorinėms aplinkybėms. Komisijos darbas kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą yra paskutinis šio proceso etapas.

Dokumentai

Kas toliau?

Stage 1 - "Deepening by Doing"

The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

Stage 2 - "Completing EMU"

More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

Stage 3 – by 2025

A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.