Érintett szakpolitikai területek

 • Gazdasági unió

  Gazdasági unió

  A gazdasági unió célja, hogy magas fokú jólétet biztosítson az euróövezethez tartozó országok polgárainak. Az egyes országokban végbemenő folyamatok kihatnak más országokra is. Az EU tagállamai a gazdasági válságra válaszul létrehozták az európai szemeszter intézményét, amely arra szolgál, hogy összehangolják gazdasági és költségvetési politikájukat.

 • Pénzügyi unió

  Pénzügyi unió

  A pénzügyi unióra azért van szükség, hogy Európának erős és stabil bankjai és tőkepiacai legyenek, amelyek képesek finanszírozni a reálgazdaságot. A pénzügyi unió központi eleme a bankunió. Ez utóbbi arról hivatott gondoskodni, hogy a bankszektor egészségesen működjön, és biztosítsa a betétesek bankszámláinak védelmét. A Bizottság a tőkepiaci unió alapjait is lefektette annak érdekében, hogy bővüljön a vállalkozások számára rendelkezésre álló finanszírozási források választéka.

 • Költségvetési unió

  Költségvetési fenntarthatóságot és költségvetési stabilizációt biztosító költségvetési uniót kell kiépíteni. A Bizottság független Európai Költségvetési Tanács létrehozását javasolja annak érdekében, hogy az tanácsadó szervként segítse az euróövezet többoldalú költségvetési felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátását.

 • Politikai unió

  A politikai unió arról hivatott gondoskodni, hogy az EU és intézményei demokratikusan elszámoltathatóak, törvényesek és intézményileg erősek legyenek. A demokratikus elszámoltathatóság központi jelentőségű az EU és intézményei számára. A Bizottság szoros párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel és a tagállami parlamentekkel az uniós gazdaságpolitikai döntéshozatal valamennyi aspektusáról. A Bizottság az uniós szakpolitikák kialakításakor bevonja a munkába a szociális partnereket is, és arra buzdítja az EU-tagországokat, hogy ugyanígy járjanak el ők is a nemzeti szintű reformok előkészítése során. A politikai unió szempontjából előnyös lenne, ha az euróövezet a nemzetközi szervezetekben, például a Nemzetközi Valutalapban (IMF) egységes, határozott álláspontot képviselne.

 • A szociális jogok európai pillére

  A szociális jogok európai pillére

  A szociális jogok európai pillére alapelveket határoz meg a foglalkoztatás és a szociális ellátás területére vonatkozóan. Célja, hogy elősegítse a reformokat a tagállamokban, és irányt mutasson az eurózónán belüli konvergenciafolyamatnak. Szerepe lényegében az, hogy Európa-szerte gondoskodjon a méltányosság és a társadalmi igazságosság érvényesüléséről.

Aktualitások

Háttér-információk

A mélyebb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió egyike a Jean-Claude Juncker által vezetett Bizottság tíz politikai prioritásának. Ez a prioritás fontos része a gazdasági és pénzügyi válság leküzdését szolgáló válaszlépéseknek. Ezek keretében a Bizottság továbbá olyan szakpolitikákat valósít meg, amelyek az EU gazdaságát úgy erősítik, hogy közben munkahelyeket teremtenek, ezáltal pedig emelik az emberek életszínvonalát. 

Dokumentumok