Érintett szakpolitikai területek

 • Gazdasági unió

  Gazdasági unió

  Tényleges gazdasági uniót kell létrehozni, biztosítva, hogy mindegyik gazdaság megfelelő strukturális jellemzőkkel rendelkezzen ahhoz, hogy kiválóan teljesítsen a monetáris unión belül. A Bizottság nemzeti versenyképességi testületekből álló rendszer létrehozását szorgalmazza abból a célból, hogy a független testületek szakértői közreműködjenek a gazdasági teljesítmény és a reformok kiértékelésében. A Bizottság ezenfelül arra törekszik, hogy korszerűsítse a tagállami és az uniós reformok megvalósítását segítő európai szemesztert.

 • Pénzügyi unió

  Pénzügyi unió

  A bankunió kiteljesítése, ideértve a közös európai betétbiztosítási rendszer létrehozását is, kulcsfontosságú az euró integritásának biztosításához, mivel csökkenti a pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatokat, és növeli a magánszektorral való kockázatmegosztást. A bankunió kiteljesítése mellett a tőkepiaci unió létrehozása is elengedhetetlen ahhoz, hogy mobilizáljuk a tőkét Európában, és hogy erősebb kölcsönhatást hozzunk létre a megtakarítások és a növekedés között.

 • Költségvetési unió

  Költségvetési fenntarthatóságot és költségvetési stabilizációt biztosító költségvetési uniót kell kiépíteni. A Bizottság független Európai Költségvetési Tanács létrehozását javasolja annak érdekében, hogy az tanácsadó szervként segítse az euróövezet többoldalú költségvetési felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátását.

 • Politikai unió

  A gazdasági, pénzügyi és költségvetési unió megalapozásához a tényleges demokratikus elszámoltathatóság és legitimitás biztosításán, valamint az intézmények megerősítésén keresztül vezet az út. Ehhez jobban be kell vonni az Európai Parlamentet, a tagállamok nemzeti parlamentjeit és a szociális partnereket a nemzeti reformprogramok végrehajtásába, és célszerű lenne arról is gondoskodni, hogy az euróövezet képviselete egységesebben valósuljon meg a nemzetközi pénzügyi szervezetekben, különösen a Nemzetközi Valutalapon belül.

 • A szociális jogok európai pillére

  A szociális jogok európai pillére

  A szociális jogok európai pillére alapelveket határoz meg a foglalkoztatás és a szociális ellátás területére vonatkozóan. Célja, hogy elősegítse a reformokat a tagállamokban, és irányt mutasson az eurózónán belüli konvergenciafolyamatnak. Szerepe lényegében az, hogy Európa-szerte gondoskodjon a méltányosság és a társadalmi igazságosság érvényesüléséről.

Háttér-információk

A méltányosabb gazdasági és monetáris unió megteremtése, és ezzel párhuzamosan a gazdasági és monetáris integráció elmélyítése egyike a Juncker elnök politikai iránymutatásában megfogalmazott 10 prioritásnak. Az öt elnök 2015. június 22-én közzétett jelentése alapozza meg azt a munkát, amely e célkitűzés következő évtizedben történő megvalósítását szolgálja.

A jelentés elkészítésére a 2014. októberi euróövezeti csúcstalálkozónak és az Európai Tanács 2014. decemberi ülésének résztvevői kérték fel az öt elnököt.

Az Európai Unióban a gazdasági kormányzás összehangolása éves ciklusban, az úgynevezett európai szemeszter keretében történik. A ciklus első lépése az éves növekedési jelentés közzététele. A gazdasági kormányzás az idő előrehaladtával elmélyült, és kiforrottabbá vált. Fejlődésére a történelmi fejlemények is hatást gyakoroltak. A Bizottság által a gazdasági és monetáris unió kiteljesítése érdekében végzett munka ennek a folyamatnak az utolsó lépése.

Dokumentumok

Következő lépések

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.