Područja politike

 • Ekonomska unija

  Ekonomska unija

  Cilj je ekonomske unije osigurati visoku razinu dobrobiti za građane svih zemalja europodručja. Što se dogodi u jednoj zemlji EU-a utječe na drugu. Kao odgovor na gospodarsku krizu stvoren je europski semestar, sustav koordinacije zemalja EU-a u području gospodarskih i fiskalnih politika.

 • Financijska unija

  Financijska unija

  Cilj je financijske unije osigurati da Europa ima jake i stabilne banke te tržišta kapitala koji mogu financirati realno gospodarstvo. U njezinu je središtu bankovna unija čiji je cilj osigurati da bankarski sektor ostane stabilan i da bankovni računi deponenata budu zaštićeni. Izgradnjom unije tržišta kapitala Komisija nastoji osigurati raznolike izvore financiranja za poduzeća.

 • Fiskalna unija

  Fiskalna unija u kojoj će se osigurati i fiskalna održivost i fiskalna stabilizacija. Komisija predlaže osnivanje neovisnog Europskog fiskalnog odbora koji bi djelovao kao savjetodavno tijelo za sustav multilateralnog ekonomskog praćenja u okviru europodručja.

 • Politička unija

  Cilj je političke unije osigurati da EU i njegove institucije budu demokratski odgovorne, legitimne i institucijski snažne. Demokratska odgovornost temelj je EU-a i njegovih institucija. Komisija blisko surađuje s Europskim parlamentom i nacionalnim parlamentima u svim aspektima donošenja gospodarskih politika u EU-u. Komisija ujedno uključuje socijalne partnere u oblikovanje politika EU-a i ohrabruje zemlje EU-a da ih uključuju u pripremu reformi na nacionalnoj razini. Za političku bi uniju od koristi bilo da europodručje nastupa snažno i jedinstveno pred nacionalnim tijelima kao što je Međunarodni monetarni fond (MMF).

 • Europski stup socijalnih prava

  Europski stup socijalnih prava

  Europskim stupom socijalnih prava nastoje se zajamčiti nova i djelotvornija prava građana. Ta prava uključuju jednake mogućnosti, pristup tržištu rada, pravednije radne uvjete, socijalnu zaštitu i uključenost.

Aktualno

Kontekst

Bolje povezana i pravednija ekonomska i monetarna unija jedan je od deset političkih prioriteta Junckerove Komisije. Temeljni je dio Komisijina odgovora na gospodarsku i financijsku krizu te se u okviru nje provode politike kojima se jača gospodarstvo EU-a tako što se otvaraju nova radna mjesta koja poboljšavaju kvalitetu života ljudi. 

Documents