Područja politike

 • Ekonomska unija

  Ekonomska unija

  Istinska ekonomska unija u kojoj se svakom gospodarstvu osiguravaju strukturna obilježja za postizanje blagostanja u monetarnoj uniji. Komisija predlaže sustav nacionalnih odbora za konkurentnost putem kojih bi se pružalo neovisno stručno znanje o ocjenjivanju učinkovitosti i reformama. Radi i na pojednostavnjenju Europskog semestra kojim se pomaže ostvariti reforme na nacionalnoj razini i razini EU-a.

 • Financijska unija

  Financijska unija

  Dovršenje bankovne unije, uključujući Europski sustav osiguranja depozita, ključno je za osiguranje integriteta eura jer se time ograničavaju rizici za financijsku stabilnost te povećava podjela rizika s privatnim sektorom. Uz bankovnu uniju pokretanje unije tržišta kapitala ključno je za mobilizaciju kapitala u Europi i jačanje veze između štednje i rasta.

 • Fiskalna unija

  Fiskalna unija u kojoj će se osigurati i fiskalna održivost i fiskalna stabilizacija. Komisija predlaže osnivanje neovisnog Europskog fiskalnog odbora koji bi djelovao kao savjetodavno tijelo za sustav multilateralnog ekonomskog praćenja u okviru europodručja.

 • Politička unija

  Temeljenje ekonomske, financijske i fiskalne unije na istinskoj demokratskoj odgovornosti, legitimnosti i institucijskom jačanju. To podrazumijeva veće uključivanje Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenata i socijalnih partnera u nacionalne programe reformi te predlaganje jedinstvenijeg zastupanja europodručja u međunarodnim financijskim institucijama, posebice MMF-u.

 • Europski stup socijalnih prava

  Europski stup socijalnih prava

  Europski stup socijalnih prava okvir je koji se odnosi na zapošljavanje i socijalna prava, a cilj mu je pokretanje reformi na nacionalnoj razini i usmjeravanje konvergencije u europodručju. Njegova je uloga zajamčiti pravednost i socijalnu pravdu diljem Europe.

Kontekst

Stvaranje bolje povezane i pravednije ekonomske i monetarne unije jedan je od 10 prioriteta koje je predsjednik Juncker iznio u svojim Političkim smjernicama. Izvješće petorice predsjednika, predstavljeno 22. lipnja 2015., osnova je za ostvarenje tog cilja u sljedećih deset godina./commission/five-presidents-report_hr

Izradu izvješća zatražili su čelnici europodručja na sastanku na vrhu održanom u listopadu 2014. te Europsko vijeće na sastanku održanom u prosincu 2014.

Gospodarsko upravljanje u EU-u godišnje se provodi u okviru ciklusa poznatog kao Europski semestar. Godišnji pregled rasta prvi je korak u tom ciklusu. S vremenom se jačalo i dorađivalo te razvijalo u kontekstu povijesnih događaja. Rad Komisije na ekonomskoj i monetarnoj uniji posljednji je korak u tom procesu.

Documents

Koji su sljedeći koraci?

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.