Politiikan alat

 • Talousunioni

  Talousunioni

  Talousunionin tavoitteena on ylläpitää korkeaa elintasoa euroalueen kaikissa maissa. EU:ssa jokaisen maan toimet vaikuttavat muihin maihin. Talouskriisin johdosta perustettiin talouspolitiikan EU-ohjausjakso, jolla koordinoidaan EU-maiden talous- ja finanssipolitiikkaa.

 • Rahoitusunioni

  Rahoitusunioni

  Rahoitusunionin avulla halutaan varmistaa EU:n pankkien vahva ja vakaa perusta ja pääomamarkkinoiden kyky rahoittaa reaalitaloutta. Rahoitusunionin ydin on pankkiunioni, jossa voidaan valvoa, että pankkisektori noudattaa terveitä periaatteita, ja taata talletuspankeissa oleville tileille talletussuoja. Komissio on jo toteuttanut osia pääomamarkkinaunionista, jotta yritysten käytössä olisi entistä monipuolisempia rahoituslähteitä.

 • Finanssivakausunioni

  Finanssivakausunionin tavoitteena on varmistaa, että EU-maat harjoittavat tervettä ja kestävää finanssipolitiikkaa. Hiljattain perustettu Euroopan finanssipoliittinen komitea toimii komission neuvonantajana, kun se arvioi euroalueen finanssipolitiikkaa ja EU-sääntöjen soveltamista EU-maiden julkisessa taloudessa.

 • Poliittinen unioni

  Poliittisen unionin tavoitteena on vahvistaa EU:n ja sen toimielinten demokraattista vastuuvelvollisuutta, legitimiteettiä ja institutionaalista perustaa. Demokraattinen vastuuvelvollisuus on EU:n ja sen toimielinten toiminnan ydinkysymyksiä. Komissio käy tiivistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja EU-maiden kansanedustuslaitosten kanssa EU:n talouspolitiikasta. Suunnitellessaan EU:n politiikkaa komissio kuulee säännöllisesti työmarkkinaosapuolia ja kannustaa myös EU-maita ottamaan työmarkkinajärjestöt mukaan kansallisen tason uudistusten valmisteluun. Myös poliittinen unioni hyötyy siitä, jos euroalueen maat esiintyvät vahvana yhtenäisenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla, kuten Kansainvälinen valuuttarahaston (IMF) kokouksissa.

 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarilla pyritään lisäämään ja vahvistamaan kansalaisten oikeuksia. Sen tavoitteena on edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja pääsyä työmarkkinoille, oikeudenmukaisia työoloja sekä sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta.

Ajankohtaista

Taustaa

”Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto” on yksi Jean-Claude Junckerin komission 10 poliittisesta painopisteestä. Talous- ja finanssikriisin johdosta komissio on tämän painopistealueen toimilla pyrkinyt muun muassa vahvistamaan EU:n taloutta, mikä parantaa työllisyyttä ja kansalaisten elintasoa. 

Asiakirjat