Politiikan alat

 • Talousunioni

  Talousunioni

  Aidossa talousunionissa varmistetaan, että sen jokaisella kansantaloudella on rakenteelliset edellytykset menestyä rahaliitossa. Komissio ehdottaa kansallisten kilpailukykylautakuntien järjestelmää, jonka tehtävänä olisi tarjota riippumatonta asiantuntija-apua kilpailukyvyn ja uudistusten arvioinnissa. Komissio on myös keventämässä talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, mikä helpottaa uudistuksia EU-maiden ja koko EU:n tasolla.

 • Rahoitusunioni

  Rahoitusunioni

  Pankkiunionin ja yhteisen eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän toteuttaminen on avainasemassa, jotta voidaan taata euron luotettavuus, rajoittaa rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä ja lisätä riskienjakamista yksityissektorin kanssa. Pankkiunionin ohella tarvitaan pääomamarkkinaunionia, jotta eurooppalainen pääoma saadaan liikkeelle ja voidaan vahvistaa säästöjen ja kasvun välistä yhteyttä.

 • Fiskaaliunioni

  Fiskaaliunioni lisää julkisen talouden kestävyyttä ja vakautta. Komissio ehdottaa, että riippumaton Euroopan finanssipoliittinen komitea toimii neuvonantajana monenvälisessä taloudellisessa valvonnassa euroalueella.

 • Poliittinen unioni

  Poliittinen unioni on perustana talousunionille, rahoitusunionille ja fiskaaliunionille, koska se tehostaa demokraattista vastuuvelvollisuutta ja legitimiteettiä sekä vahvistaa toimielimiä. Poliittinen unioni edellyttää Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten osallistumista kansallisiin uudistusohjelmiin entistä tiiviimmin. Tavoitteena on myös yhtenäisempi euroalueen edustus kansainvälisissä rahoituslaitoksissa, erityisesti Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF).

 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteena on tuloksellisuus sosiaali- ja työllisyysasioissa, ja sillä edistetään EU-maiden kansallisen tason uudistuksia ja annetaan suuntaa euroalueen lähentymiselle. Sillä halutaan varmistaa tasapuolisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kaikkialla EU:ssa.

Taustaa

Talous- ja rahaliiton syventäminen ja sen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen on yksi komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin 10 painopistealueesta, jotka hän esitti toimikautensa alussa komission poliittisissa suuntaviivoissa. Näihin tavoitteisiin pyritään toimilla, jotka esitetään 22.6.2015 julkaistussa ns. viiden puheenjohtajan raportissa.

Raportti laadittiin lokakuussa 2014 pidetyn euroalueen johtajien huippukokouksen ja joulukuussa 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston pyynnöstä.

EU-maiden taloutta ohjataan vuosittaisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson avulla. Jakson ensimmäinen vaihe on vuotuinen kasvuselvitys. Talouden ohjausta on EU:ssa vuosien saatossa tehostettu ja kehitetty kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Komissiossa on nyt meneillään talous- ja rahaliiton kehitystyön viimeisin vaihe.

Asiakirjat