Poliitikavaldkonnad

 • Majandusliit

  Majandusliit

  Majandusliidu eesmärk on tagada kõrge heaolu tase kõigi euroala riikide kodanikele. Ühes ELi liikmesriigis toimuv mõjutab ka teisi. Vastuseks majanduskriisile loodi Euroopa poolaasta, mis on ELi liikmesriikide majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise süsteem.

 • Rahandusliit

  Rahandusliit

  Pangandusliidu (sealhulgas ka ühtse Euroopa hoiuste tagamise skeemi) loomise lõpuleviimine on euro usaldusväärsuse tagamise seisukohast ülioluline, vähendades ohte finantsstabiilsusele ja suurendades riskide jagamist erasektoriga. Lisaks pangandusliidule on kapitaliturgude liidu loomisel võtmeroll kapitali mobiliseerimisel Euroopas ning säästmise ja majanduskasvu sidumisel.

 • Fiskaalliit

  Fiskaalliit tagab, et ELi riigid järgivad usaldusväärset ja jätkusuutlikku eelarvepoliitikat. Nüüdseks on loodud sõltumatu Euroopa Eelarvenõukogu, mis annab komisjonile nõu euroala asjakohase eelarvepoliitilise hoiaku küsimuses ning teavet selle kohta, kui hästi ELi riigid rakendavad ELi eelarve-eeskirju.

 • Poliitiline liit

  Poliitiline liit tagab, et EL ja selle institutsioonid on demokraatlikult vastutavad, legitiimsed ja institutsionaalselt tugevad. Demokraatlik vastutus on ELi ja selle institutsioonide toimimise alus. Komisjon teeb ELi majanduspoliitika kujundamise kõikides aspektides tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentidega. Komisjon kaasab ELi poliitika kujundamisse ka sotsiaalpartnereid ning kutsub ELi riike üles seda tegema ka riikliku tasandi reformide ettevalmistamisel. Poliitilise liidu seisukohast on oluline, et euroala oleks rahvusvahelistes organisatsioonides (nagu Rahvusvaheline Valuutafond) esindatud ühtse ja tugevana.

 • Euroopa sotsiaalõiguste sammas

  Euroopa sotsiaalõiguste sammas

  Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärk on tagada kodanikele uued ja tõhusamad õigused – alustades võrdsete võimaluste ja tööturule juurdepääsuga ning lõpetades õiglasemate töötingimuste ja sotsiaalkaitse ning sotsiaalse kaasatusega.

Viimati lisatud

Taust

Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit on üks kümnest Jean-Claude Junckeri juhitava komisjoni poliitilisest prioriteedist. See on oluline osa Euroopa Komisjoni vastusest majandus- ja finantskriisile, rakendades samal ajal poliitikat, mis tugevdab ELi majandust töökohtade loomise ja inimeste elatustaseme parandamise abil. 

Dokumendid