Τομείς πολιτικής

 • Οικονομική ένωση

  Οικονομική ένωση

  H οικονομική ένωση διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ευημερίας για τους πολίτες όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ. Ό,τι συμβαίνει σε μια χώρα της ΕΕ επηρεάζει μία άλλη. Για την αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως ένα σύστημα συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ.

 • Χρηματοπιστωτική ένωση

  Χρηματοπιστωτική ένωση

  Η χρηματοπιστωτική ένωση διασφαλίζει ότι η Ευρώπη έχει ισχυρές και σταθερές τράπεζες και κεφαλαιαγορές ικανές να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η τραπεζική ένωση. Στόχος της είναι να διασφαλίζει ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει υγιής και είναι σε θέση να εξασφαλίζει την προστασία των τραπεζικών λογαριασμών των καταθετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνενώσει τα δομικά στοιχεία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

 • Δημοσιονομική ένωση

  Η δημοσιονομική ένωση διασφαλίζει ότι οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν υγιείς και βιώσιμες δημοσιονομικές πολιτικές. Έχει συσταθεί ένα ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ποιος είναι ο κατάλληλος δημοσιονομικός προσανατολισμός για τη ζώνη του ευρώ και με το πόσο καλά εφαρμόζουν οι χώρες της ΕΕ τους δημοσιονομικούς κανόνες της.

 • Πολιτική Ένωση

  Θεμελίωση της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής ένωσης με ουσιαστική δημοκρατική λογοδοσία, νομιμότητα και θεσμική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών και εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, και μια πιο ενιαία εκπροσώπηση της Ευρωζώνης στα διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα, ιδίως το ΔΝΤ.

 • Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

  Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

  Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα, τα οποία καλύπτουν από τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας έως τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη.

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Η δημιουργία μιας βαθύτερης και δικαιότερης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι μια από τις 10 κύριες προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων του προέδρου Γιούνκερ. Η Έκθεση των Πέντε Προέδρων, που παρουσιάστηκε στις 22 Ιουνίου 2015, αποτελεί τη βάση για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση εκπονήθηκε μετά από αίτημα της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης τον Οκτώβριο του 2014 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014.

Η οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ οργανώνεται ετησίως με βάση έναν κύκλο, το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης αποτελεί το πρώτο βήμα του κύκλου αυτού. Έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, προσαρμοζόμενη στις ιστορικές εξελίξεις. Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι το τελευταίο βήμα σε αυτή τη διαδικασία.

Έγγραφα