Politikområder

 • Den økonomiske union

  Den økonomiske union

  Formålet med den økonomiske union er at sikre høj velfærd for alle EU-landenes borgere. Det, der sker i ét EU-land, påvirker de andre. Som svar på den økonomiske krise blev det europæiske semester skabt som et system, der sætter EU-landene i stand til at koordinere deres økonomiske politikker og deres finanspolitikker.

 • Den finansielle union

  Den finansielle union

  Formålet med den finansielle union er at sikre, at Europa har stærke og stabile banker og kapitalmarkeder, som er i stand til at finansiere realøkonomien. Kernen i den finansielle union er bankunionen. Bankunionen har som mål at sikre en sund banksektor, der beskytter indskydernes penge. Kommissionen har lagt grunden til en kapitalmarkedsunion, der skal give virksomhederne flere muligheder for at opnå finansiering.

 • Den finanspolitiske union

  Formålet med den finanspolitiske union er at sikre, at EU-landene gennemfører fornuftige og holdbare finanspolitikker. Det uafhængige europæiske finanspolitiske råd rådgiver Kommissionen om, hvilken finanspolitisk kurs euroområdet bør følge, og udtaler sig om, hvor gode EU-landene er til at efterleve EU's finanspolitiske regler.

 • En politisk union

  Den økonomiske, finansielle og finanspolitiske union bygger på ægte demokratisk ansvarlighed, legitimitet og styrkelse af institutionerne. Det betyder, at de Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og arbejdsmarkedets parter skal involveres mere direkte i de nationale reformprogrammer, og at der skal arbejdes hen imod en mere samlet repræsentation for euroområdet i internationale finansielle institutioner, primært i Den Internationale Valutafond.

 • Den europæiske søjle for sociale rettigheder

  Den europæiske søjle for sociale rettigheder

  Formålet med den europæiske søjle for sociale rettigheder er at garantere nye og forbedrede rettigheder for EU's borgere. Det drejer sig bl.a. om lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, til mere rimelige arbejdsforhold og til social inklusion.

Seneste

Baggrund

En dybere og mere retfærdig økonomisk og monetær union er en af Juncker-Kommissionens 10 politiske prioriteter. Den er en afgørende del af Kommissionens svar på den økonomiske og finansielle krise, som går ud på at gennemføre politikker, der styrker EU's økonomi ved at skabe flere jobs og dermed forbedre borgernes levestandard. 

Dokumenter