Oblasti politiky

 • Hospodářská unie

  Hospodářská unie

  Skutečná hospodářská unie zajišťuje, aby každá ekonomika měla strukturální rysy, které jí umožní v rámci měnové unie prosperovat. Komise navrhuje zavedení systému vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost, které budou poskytovat nezávislé odborné znalosti v oblasti posuzování výkonnosti a reforem. Pracuje také na zefektivnění evropského semestru, který přispívá k uskutečňování reforem na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni EU.

 • Finanční unie

  Finanční unie

  Dokončit bankovní unii, do čehož se počítá i jednotný evropský systém pojištění vkladů, je zásadní pro zajištění integrity eura, protože se omezí rizika pro finanční stabilitu a zvýší se sdílení rizik se soukromým sektorem. Vedle bankovní unie je zásadní zavedení unie kapitálových trhů, a to zejména pro mobilizaci kapitálu v Evropě a posílení vazby mezi úsporami a růstem.

 • Fiskální unie

  Fiskální unie přinese fiskální udržitelnost a fiskální stabilitu. Komise navrhuje nezávislou Evropskou fiskální radu (EFB), která má působit jako poradní orgán pro systém vícestranného ekonomického monitoringu eurozóny.

 • Politická unie

  Poskytovat základ pro hospodářskou, finanční a fiskální unii prostřednictvím skutečné demokratické odpovědnosti, legitimity a posílení institucí. To znamená ve větší míře zapojit Evropský parlament, parlamenty jednotlivých členských států a sociální partnery do národních programů reforem a navrhnout jednotnější zastoupení eurozóny v rámci mezinárodních finančních institucí, zejména MMF.

 • Evropský pilíř sociálních práv

  Evropský pilíř sociálních práv

  Evropský pilíř sociálních práv je rámcem pro zaměstnanost a sociální oblast, jehož cílem je podporovat reformy na vnitrostátní úrovni a sloužit jako vodítko pro konvergenci v rámci eurozóny. Má zajišťovat rovnost a sociální spravedlnost v celé Evropě.

Souvislosti

Vytvoření hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie je jednou z 10 priorit předsedy Komise Junckera obsažených v jeho politických směrech. „Zpráva pěti předsedů“, předložená dne 22. června 2015, je základem pro dosažení tohoto cíle během příštího desetiletí.

Tato zpráva byla vypracována na žádost summitu hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny z října 2014 a Evropské rady z prosince 2014.

Správa ekonomických záležitostí v EU probíhá v ročním cyklu známém jako evropský semestr. První krok v tomto cyklu představuje roční analýza růstu. V  souvislosti s vývojem událostí byl tento krok postupně posilován a upravován. Posledním krokem v tomto procesu je úsilí Komise ohledně hospodářské a měnové unie.

 

Dokumenty

Jak se bude postupovat dál?

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.