Oblasti politiky

 • Hospodářská unie

  Hospodářská unie

  Cílem hospodářské unie je zajistit vysokou úroveň prosperity občanů všech zemí eurozóny. Události v jedné zemi EU mají dopad na další země. V reakci na hospodářskou krizi došlo ke zřízení evropského semestru, v jehož rámci země EU koordinují své hospodářské a fiskální politiky.

 • Finanční unie

  Finanční unie

  Cílem finanční unie je zajistit v Evropě silné a stabilní banky a kapitálové trhy, které jsou schopny financovat reálnou ekonomiku. Jejím jádrem je bankovní unie. Ta dohlíží na to, aby bankovní sektor správně fungoval a byl schopen zaručit ochranu bankovních účtů vkladatelů. Komise postupně vytváří základy pro unii kapitálových trhů, aby došlo k diverzifikaci zdrojů financování pro podniky.

 • Fiskální unie

  Cílem fiskální unie je zajistit, aby členské země EU prováděly zdravé a udržitelné fiskální politiky. Nově byla zřízena nezávislá Evropská fiskální rada (EFB), která poskytuje Komisi poradenství ohledně vhodné orientace fiskální politiky eurozóny a ohledně provádění fiskálních opatření ze strany členských států EU.

 • Politická unie

  Politická unie slouží k tomu, že EU a její orgány jsou demokraticky odpovědné, legitimní a institucionálně silné. Právě demokratická odpovědnost je základem EU a jejích orgánů. Komise úzce spolupracuje s Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty ve všech oblastech tvorby hospodářské politiky EU. Do tvorby politiky EU také úzce zapojuje sociální partnery a vyzývá členské země Unie, aby je zapojovaly i do přípravy reforem na vnitrostátní úrovni. Politická unie by rovněž mohla využít potenciál eurozóny, která může při jednáních s jinými mezinárodními subjekty, jako je např. Mezinárodní měnový fond (MMF), vystupovat jako jednotný a silný subjekt.

 • Evropský pilíř sociálních práv

  Evropský pilíř sociálních práv

  Evropský pilíř sociálních práv je rámcem pro zaměstnanost a sociální oblast, jehož cílem je podporovat reformy na vnitrostátní úrovni a sloužit jako vodítko pro konvergenci v rámci eurozóny. Má zajišťovat rovnost a sociální spravedlnost v celé Evropě.

Novinky

Souvislosti

Vytvoření hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie je jednou z 10 priorit předsedy Komise Junckera. Jde o naprosto zásadní součást reakce Komise na hospodářskou a finanční krizi, v jejímž důsledku přijala politická opatření k posílení ekonomiky EU, jimiž se napomohlo vzniku více pracovních míst a zvýšení životního standardu občanů. 

Dokumenty