Policy areas

Background

 

Vytvoření hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie je jednou z 10 priorit předsedy Komise Junckera obsažených v jeho politických směrech. „Zpráva pěti předsedů“, předložená dne 22. června 2015, je základem pro dosažení tohoto cíle během příštího desetiletí.

Tato zpráva byla vypracována na žádost summitu hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny z října 2014 a Evropské rady z prosince 2014.

Správa ekonomických záležitostí v EU probíhá v ročním cyklu známém jako evropský semestr. První krok v tomto cyklu představuje roční analýza růstu. V  souvislosti s vývojem událostí byl tento krok postupně posilován a upravován. Posledním krokem v tomto procesu je úsilí Komise ohledně hospodářské a měnové unie.

Dokumenty

Jak se bude postupovat dál?

Stage 1 - "Deepening by Doing"

The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

Stage 2 - "Completing EMU"

More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

Stage 3 – by 2025

A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.