Области на политиката

 • Икономически съюз

  Икономически съюз

  Истински икономически съюз, който гарантира, че всяка икономика разполага със структурните характеристики, необходими за да просперира в рамките на паричния съюз. Комисията предлага система от национални съвети по конкурентоспособността, които да предоставят независим експертен опит за оценяване на резултатите и реформите. Тя работи и за оптимизиране на европейския семестър, който подпомага извършването на реформи на национално равнище и на равнище ЕС.

 • Финансов съюз

  Финансов съюз

  Завършването на банковия съюз, включително на обща европейска схема за застраховане на депозитите, е ключов фактор за гарантиране на интегритета на еврото чрез ограничаване на рисковете за финансовата стабилност и повишаване на поделянето на риска с частния сектор. Заедно с банковия съюз, влизането в действие на съюза на капиталовите пазари е ключов фактор за мобилизиране на капитал в Европа и укрепване на връзката между икономиите и растежа.

 • Фискален съюз

  Фискален съюз, който води до фискална устойчивост и фискална стабилизация. Комисията предлага създаването на независим Европейски фискален съвет, който да действа като консултативен орган към системата за многостранен икономически мониторинг на еврозоната.

 • Политически съюз

  Полага основите за икономически, финансов и фискален съюз чрез действителна демократична отчетност, легитимност и укрепване на институциите. Това включва по-активното участие на Европейския парламент, националните парламенти и социалните партньори в националните програми за реформи и предлагане на по-единно представителство на еврозоната в международните финансови институции, и по-специално МВФ.

 • Европейски стълб на социалните права

  Европейски стълб на социалните права

  Европейският стълб на социалните права представлява рамка за резултатите в социалната сфера и сферата на заетостта, която е стимул за реформи на национално равнище и за сближаване в еврозоната. Задачата му е да гарантира социална справедливост в цяла Европа.

Контекст

Постигането на по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз е един от 10-те основни приоритета в политическите насоки на председателя Юнкер. Докладът на петимата председатели, представен на 22 юни 2015 г., е основата за постигането на тази цел през следващото десетилетие.

Докладът беше изготвен по искане на участниците в срещата на лидерите на държавите от еврозоната през октомври 2014 г. и на Европейския съвет от декември 2014 г.

Икономическото управление в ЕС е организирано ежегодно в цикъл, известен като европейски семестър. Годишният обзор на растежа е първата стъпка в този цикъл. С течение на времето цикълът бе укрепен и усъвършенстван, развивайки се в контекста на историческите промени. Работата на комисията по икономическия и паричен съюз е последната стъпка в този процес.

Документи

Какво предстои?

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.