Műveletek

 • A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve

  A szociális jogok pillére további jogokat és hatékonyabb jogérvényesítést biztosít az EU polgárainak. A pillér 20 alapelvre épül.

 • A szociális jogok európai pillérének intézményközi kihirdetése

  Amint azt Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló, 2017. szeptember 13-i beszédében indítványozta, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről szóló, 2017. november 17-i göteborgi szociális csúcstalálkozón közösen kihirdette a szociális jogok európai pillérét. E nyilatkozattal a három uniós intézmény egyhangúlag kifejezte, hogy elkötelezett a pillérhez tartozó elvek és jogok érvényre juttatása iránt.

 • A szociális jogok európai pillére keretében kitűzött célok megvalósítása

  Az európai uniós intézmények, a tagállamok, a szociális partnerek és más érdekelt felek közös feladata, hogy érvényre jutassák a szociális jogok európai pillére keretében meghatározott elveket és jogokat. Az uniós intézmények segítenek létrehozni a szükséges keretet, és adott esetben jogszabályalkotás révén irányt mutatnak a pillér céljainak megvalósításához. Az EU ennek során maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamok hatásköreit, és figyelembe veszi egyedi helyzetüket.

 • Az elért eredmények figyelemmel kísérése

  A pillér céljainak megvalósítását online szociális eredménytábla fogja segíteni. Az eredménytáblán meg lehet nézni és össze lehet vetni egymással az egyes EU-országok adatait, valamint figyelemmel lehet kísérni az általános szociális trendeket.

 • A szociális Európa jövője

  Az Európa szociális dimenziójáról folyó párbeszéd az Európa jövőjéről szóló bizottsági fehér könyvben foglaltakkal kapcsolatos átfogóbb vitába illeszkedik. Ennek részeként a Bizottság vitaanyagot tett közzé Európa szociális dimenziójáról. A dokumentum részletesen áttekinti, milyen mélyreható változások várhatóak az európai társadalmakban és a munka világában, és felvázol néhány lehetséges közös válaszintézkedést.

Aktualitások