Handlinger

 • De 20 principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder

  Søjlen for sociale rettigheder handler om at skabe nye og bedre rettigheder for EU's borgere og bygger på 20 hovedprincipper.

 • Officiel tilslutning til den europæiske søjle for sociale rettigheder

  Som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, opfordrede til i sin tale om Unionens tilstand den 13. september 2017, blev den europæiske søjle for sociale rettigheder proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ved det sociale topmøde om fair job og vækst i Göteborg i Sverige den 17. november 2017. Proklamationen afspejler alle EU-institutionernes enstemmige tilslutning til principperne og rettighederne under søjlen.

 • Resultater på grundlag af den europæiske søjle for sociale rettigheder

  De europæiske institutioner, medlemslandene, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter har et fælles ansvar for at levere resultater på grundlag af principperne og rettighederne i den europæiske søjle for sociale rettigheder. De europæiske institutioner vil, hvor det er nødvendigt, hjælpe med at fastlægge rammerne og gå i spidsen for gennemførelsen af søjlen med fuld respekt for medlemslandenes kompetenceområder og under hensyntagen til deres forskellige situationer.

 • Overvågningsproces

  Gennemførelsen af søjlen skal understøttes af en resultattavle på internettet, der følger tendenser og resultater på tværs af EU-landene.

 • Fremtiden for et socialt Europa

  Drøftelserne om Europas sociale dimension er led i en bredere debat i forbindelse med Kommissionens hvidbog om Europas fremtid. I den forbindelse har Kommissionen offentliggjort et oplæg om Europas sociale dimension. Det sætter fokus på de kommende forandringer i de europæiske samfund og deres arbejdsverden og fremlægger en række muligheder for vores fælles reaktion.

Seneste