Policy areas

Pogajanja zajemajo tri glavna področja.

Background

EU in ZDA sta najpomembnejši dvostranski trgovinski partnerici na svetu.

Gospodarstvo obeh skupaj znaša približno polovico celotnega svetovnega BDP in skoraj tretjino svetovnih trgovinskih tokov. ZDA je glavni izvozni trg za EU.

EU je izvozila v ZDA za približno 310 milijard evrov blaga (2014) in 160 milijard evrov storitev (2013). Leta 2013 so bile ZDA s 1 650 milijardami evrov naložb vodilni vlagatelj v EU.

Vendar so med EU in ZDA še vedno številne carinske in necarinske ovire.

14. junija 2013 so države EU Evropsko komisijo soglasno pooblastile za pogajanja o čezatlantskem sporazumu o partnerstvu za trgovino in naložbe z Združenimi državami Amerike.

Da bi pogajanja uspela, je potrebna čim večja transparentnost. Ti pogovori so najbolj odprti pogovori do zdaj v zvezi s trgovinskim sporazumom. Komisija zagotavlja, da pogajanja potekajo v duhu medsebojnega zaupanja in transparentnosti.

EU bo zaščitila svoje visoke standarde na področju varnosti hrane, varstva potrošnikov in okolja, zasebnosti, zdravstvenega varstva, socialne zaščite in kulturne različnosti. Evropski parlament in države EU – ki ohranjajo svojo pravico do reguliranja – tesno sodelujejo v pogajanjih. Tudi podjetja, okoljske skupine, sindikati in potrošniške organizacije lahko povedo svoje mnenje.

Pogajanja o tem sporazumu z ZDA so del nove trgovinske in naložbene strategije Komisije, ki je namenjena učinkoviti in odgovorni trgovinski politiki.

Objectives
  • Nova delovna mesta in gospodarska rast brez uporabe javnega denarja
  • Večja izbira blaga in storitev
  • Večji vpliv EU v svetu – s privabljanjem več naložb, določanjem višjih standardov v svetovni trgovini in širjenjem naših vrednot
  • Enkratna priložnost za prenovo zaščite naložb
  • Pomoč podjetjem v EU – zlasti MSP – pri konkuriranju v tujini
  • Širjenje trgovinskih pravil na področje energije, konkurence in trajnostnega razvoja

Dokumenti