Policy areas

Rokovania pokrývajú tri hlavné oblasti.

Background

EÚ a USA majú najširší dvojstranný obchodný vzťah na celom svete.

Obidve hospodárstva predstavujú spolu približne polovicu celosvetového HDP a takmer tretinu svetových obchodných tokov. Spojené štáty sú najväčším vývozným trhom EÚ.

EÚ vyváža do USA tovar v hodnote približne 310 mld. EUR (2014) a služby v hodnote 160 mld. EUR (2013). V roku 2013 boli USA najväčším investorom v EÚ s investíciami v hodnote 1 650 miliárd EUR.

Napriek tomu sú však colné a mimo-colné prekážky medzi EÚ a USA stále vysoké.

Vlády členských štátov EÚ dali Európskej komisii jednomyseľne 14. júna 2013 mandát na rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) so Spojenými štátmi.

Ak chceme dosiahnuť kvalitné TTIP, musíme byť čo najtransparentnejší. Tieto rokovania sú dosiaľ najprístupnejšími rokovaniami o obchodnej dohode. Komisia navyše zabezpečuje, aby rokovania prebiehali v duchu vzájomnej dôvery a transparentnosti.

Európska únia bude chrániť svoju vysokú úroveň bezpečnosti potravín, svoje prísne pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a súkromia, vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti, sociálnej ochrany, ako aj svoju kultúrnu diverzitu. Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ, ktorých právo regulovať zostáva nedotknuté, sú do rokovaní intenzívne zapojení. S podnikmi, environmentálnymi skupinami, odborovými zväzmi a spotrebiteľskými organizáciami sa riadne konzultuje.

Rokovania o tejto dohode s USA sú súčasťou novej obchodnej a investičnej stratégie Komisie, ktorej cieľom je účinnejšia a zodpovednejšia obchodná politika.

Objectives
  • Vytvoriť pracovné miesta a rast bez použitia verejných financií
  • Umožniť širší výber tovaru a služieb
  • Posilniť vplyv EÚ vo svete, a to prilákaním väčších investícií, stanoviť prísne normy vo svetovom obchode a šíriť naše hodnoty
  • Využiť jedinečnú príležitosť na reformu ochrany investícií
  • Pomôcť firmám z EÚ – najmä malým a stredným podnikom – obstáť v konkurenčnom boji v zahraničí
  • Rozšíriť pravidlá obchodu na energetiku, hospodársku súťaž a trvalo udržateľný rozvoj