Policy areas

Rokovania pokrývajú tri hlavné oblasti.

 • Lepší prístup na trh USA

  Lepší prístup na trh USA

  EÚ si želá znížiť alebo odstrániť clá do USA, čo by spotrebiteľom a podnikom v Európe ušetrilo nemalé prostriedky. Dohoda TTIP pomôže aj európskym firmám, najmä malým podnikom, ktoré sa musia vysporiadať s komplikovanými pravidlami, ak chcú vyvážať do USA.

 • Spoločné úsilie za zníženie byrokracie a nákladov

  Spoločné úsilie za zníženie byrokracie a nákladov

  Pre EÚ a USA je spoločná vysoká úroveň bezpečnosti a kvality, napríklad pri bezpečnosti vozidiel, v strojárstve, pri zdravotníckych pomôckach a pod. Odlišné technické postupy však môžu byť nákladné, najmä pre menšie firmy. Užšia spolupráca medzi regulačnými orgánmi by uľahčila obchod a zároveň by sa zachovala prísna úroveň ochrany ľudí a životného prostredia v EÚ. Podpora regulačných orgánov v tom, aby sa podelili sa o svoje odborné poznatky, by pomohla pri nových regulačných výzvach v oblastiach ako elektrické vozidlá či nanotechnológie.

 • Spravodlivý a jednoduchý vývoz, dovoz a investície

  Spravodlivý a jednoduchý vývoz, dovoz a investície

  Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa ochrany životného prostredia a pracovných noriem, dosah tejto dohody by mohol byť väčší než kedykoľvek predtým. EÚ chce v týchto dôležitých otázkach celosvetového významu spolupracovať s USA, spojiť náš vplyv na medzinárodnej scéne a inšpirovať ostatných k tomu, aby konali zodpovedne v rámci celých medzinárodných výrobných reťazcov.

Background

EÚ a USA majú najširší dvojstranný obchodný vzťah na celom svete.

Obidve hospodárstva predstavujú spolu približne polovicu celosvetového HDP a takmer tretinu svetových obchodných tokov. Spojené štáty sú najväčším vývozným trhom EÚ.

EÚ vyváža do USA tovar v hodnote približne 310 mld. EUR (2014) a služby v hodnote 160 mld. EUR (2013). V roku 2013 boli USA najväčším investorom v EÚ s investíciami v hodnote 1 650 miliárd EUR.

Napriek tomu sú však colné a mimo-colné prekážky medzi EÚ a USA stále vysoké.

Vlády členských štátov EÚ dali Európskej komisii jednomyseľne 14. júna 2013 mandát na rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) so Spojenými štátmi.

Ak chceme dosiahnuť kvalitné TTIP, musíme byť čo najtransparentnejší. Tieto rokovania sú dosiaľ najprístupnejšími rokovaniami o obchodnej dohode. Komisia navyše zabezpečuje, aby rokovania prebiehali v duchu vzájomnej dôvery a transparentnosti.

Európska únia bude chrániť svoju vysokú úroveň bezpečnosti potravín, svoje prísne pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a súkromia, vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti, sociálnej ochrany, ako aj svoju kultúrnu diverzitu. Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ, ktorých právo regulovať zostáva nedotknuté, sú do rokovaní intenzívne zapojení. S podnikmi, environmentálnymi skupinami, odborovými zväzmi a spotrebiteľskými organizáciami sa riadne konzultuje.

Rokovania o tejto dohode s USA sú súčasťou novej obchodnej a investičnej stratégie Komisie, ktorej cieľom je účinnejšia a zodpovednejšia obchodná politika.

Objectives
 • Vytvoriť pracovné miesta a rast bez použitia verejných financií
 • Umožniť širší výber tovaru a služieb
 • Posilniť vplyv EÚ vo svete, a to prilákaním väčších investícií, stanoviť prísne normy vo svetovom obchode a šíriť naše hodnoty
 • Využiť jedinečnú príležitosť na reformu ochrany investícií
 • Pomôcť firmám z EÚ – najmä malým a stredným podnikom – obstáť v konkurenčnom boji v zahraničí
 • Rozšíriť pravidlá obchodu na energetiku, hospodársku súťaž a trvalo udržateľný rozvoj

Dokumenty