Policy areas

Negocierile acoperă trei domenii principale.

 • Acces mai larg la piața SUA

  Acces mai larg la piața SUA

  UE vrea să reducă sau să elimine taxele vamale plătite Statelor Unite, ceea ce ar însemna economii semnificative pentru consumatorii și întreprinderile din Europa. TTIP va ușura în același timp activitățile de export ale firmelor europene, pentru care regulile actuale sunt prea complicate.

 • Colaborare pentru a reduce formalitățile și costurile

  Colaborare pentru a reduce formalitățile și costurile

  Pentru multe produse, cerințele de calitate și de siguranță sunt aceleași și în UE, și în SUA – de exemplu, pentru autovehicule, echipamente, dispozitive medicale etc. Și totuși în prezent, producătorii trebuie să se supună unor proceduri duble de certificare care pot fi foarte costisitoare, în special pentru o întreprindere mică. Dacă autoritățile de reglementare ar colabora, s-ar facilita schimburile comerciale, fără să renunțăm la standardele ridicate de protecție a cetățenilor și a mediului. Mai mult, schimburile de informații între aceste autorități ar putea îndepărta eventualele noi dificultăți de ordin normativ în domenii precum mașinile electrice și nanotehnologia.

 • Exporturi, importuri și investiții mai ușor de făcut, dar și mai echitabile

  Exporturi, importuri și investiții mai ușor de făcut, dar și mai echitabile

  Acest acord ar duce standardele de protecție a mediului și a forței de muncă mai departe decât orice acord precedent. UE vrea să colaboreze cu SUA pe aceste teme globale majore, astfel încât să aibă o influență și mai mare pe scena internațională și să inspire restul lumii să acționeze responsabil de-a lungul întregului lanț de producție.

Background

În termeni valorici, UE și SUA au cea mai importantă relație comercială bilaterală din lume.

Împreună, cele două economii reprezintă circa jumătate din PIB-ul întregii lumi și aproape o treime din fluxurile comerciale din lume. SUA este principala piață de export a UE.

UE exportă în SUA bunuri în valoare de aproximativ 310 miliarde EUR (în 2014) și servicii în valoare de aproximativ 160 de miliarde EUR (în 2013). În 2013, SUA era principalul investitor din UE, cu stocuri de investiții de 1 650 de miliarde EUR.

Și totuși, barierele tarifare și netarifare dintre UE și SUA rămân mari.

La 14 iunie 2013, guvernele UE au acordat în mod unanim Comisiei Europene un mandat de negociere a unui parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții cu Statele Unite ale Americii.

Succesul TTIP depinde de transparența negocierilor. Într-adevăr, dezbaterile pe marginea sa sunt cele mai deschise din întreaga istorie a acordurilor comerciale. Mai mult, Comisia se asigură că negocierile se desfășoară într-un spirit de transparență și de încredere reciprocă.

UE își va proteja standardele înalte în ceea ce privește siguranța alimentară, normele de protecție a consumatorilor și a mediului, protecția vieții private, sistemul de sănătate, protecția socială și diversitatea culturală. Parlamentul European și guvernele UE – al căror drept de a reglementa nu este afectat – sunt implicate activ în negocieri. Întreprinderile, grupările de protecție a mediului, sindicatele și organizațiile consumatorilor sunt consultate corespunzător.

Negocierea acestui acord cu SUA face parte din noua strategie comercială și de investiții a Comisiei, care vizează realizarea unei politici comerciale mai eficace și mai responsabile.

Objectives
 • să generăm locuri de muncă și creștere economică fără să cheltuim din banii publici
 • să lărgim oferta de bunuri și servicii
 • să mărim influența Europei în lume, prin atragerea mai multor investiții și prin promovarea standardelor și valorilor europene în comerțul mondial
 • să valorificăm această șansă unică de a reforma protecția investițiilor
 • să ajutăm firmele europene (și mai ales IMM-urile) să-și extindă activitatea în afara UE
 • să extindem normele comerciale în domeniul energiei, al concurenței și al dezvoltării durabile

Documente