Policy areas

De onderhandelingen gaan over drie belangrijke onderwerpen.

 • Betere toegang tot de Amerikaanse markt

  Betere toegang tot de Amerikaanse markt

  De EU streeft naar een verlaging, of zelfs afschaffing, van de rechten op invoer in de VS. Dat zou consumenten en bedrijven in Europa veel geld besparen. Ook kan TTIP het Europese bedrijven makkelijker maken om te exporteren. Vooral kleine ondernemers hebben nu te lijden onder de ingewikkelde regels.

 • Samen bureaucratie en kosten tegengaan

  Samen bureaucratie en kosten tegengaan

  Hoewel de EU en de VS vaak even strenge eisen stellen aan de kwaliteit en veiligheid van producten, bijvoorbeeld auto's, elektronica en medische apparatuur, hanteren ze vaak niet dezelfde technische procedures. Daardoor kunnen de kosten oplopen, vooral voor kleine bedrijven. Als beide partijen hun regelgeving wat meer op elkaar zouden afstemmen, zou dat de handel ten goede komen. Dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de strenge eisen die de EU hanteert om mens en milieu te beschermen. Uitwisseling van expertise helpt ons bovendien om regels vast te stellen voor innovatieve producten, denk aan elektrische auto's en nanotechnologie.

 • Export, import en investeringen eerlijk en gemakkelijk maken

  Export, import en investeringen eerlijk en gemakkelijk maken

  Deze overeenkomst zal ongekend strenge eisen stellen aan milieubescherming en arbeidsnormen. De EU wil met de VS samenwerken aan belangrijke wereldvraagstukken, onze invloed op het internationale toneel bundelen en anderen inspireren om verantwoordelijk te werk gaan binnen internationale productieketens.

Background

De EU en de VS hebben de grootste bilaterale handelsrelatie ter wereld.

De twee economieën zijn samen goed voor ongeveer de helft van het bbp van de hele wereld en bijna een derde van alle wereldhandelsstromen. De VS is de grootste exportmarkt van de EU.

De EU exporteert voor ongeveer 310 miljard euro aan goederen (2014) en 160 miljard euro aan diensten (2013) naar de VS. In 2013 was de VS de grootste investeerder in de EU (1650 miljard euro).

Vandaag de dag bestaan er nog grote tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen tussen de EU en de VS.

Op 14 juni 2013 hebben de regeringen van de EU-landen de Europese Commissie unaniem een mandaat gegeven om te onderhandelen over een trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap met de Verenigde Staten.

De TTIP-onderhandelingen moeten zo transparant mogelijk verlopen. Dit zijn de meest open handelsbesprekingen ooit. De Commissie let erop dat de onderhandelingen worden gevoerd in een geest van wederzijds vertrouwen en transparantie.

De EU houdt vast aan haar strenge eisen voor voedselveiligheid, consumentenbescherming, milieubescherming, privacy, gezondheidszorg, sociale bescherming en culturele diversiteit. Het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen (die het recht behouden om te reguleren) zijn nauw betrokken bij de onderhandelingen. Bedrijven, milieuorganisaties, vakbonden en consumentenorganisaties worden geraadpleegd.

De onderhandelingen over de overeenkomst met de VS maken deel uit van de nieuwe handels- en investeringsstrategie van de Commissie, die moet leiden tot een meer doeltreffend en verantwoordelijk handelsbeleid.

Objectives
 • Werkgelegenheid en economische groei realiseren zonder overheidsgeld
 • Een breder aanbod van goederen en diensten mogelijk maken
 • De invloed van de EU in de wereld vergroten - meer investeringen aantrekken, strenge normen voor de wereldhandel stellen en onze waarden uitdragen
 • Deze unieke gelegenheid benutten om de investeringsbescherming te hervormen
 • Bedrijven (vooral het mkb) in de EU helpen in het buitenland te concurreren
 • De handelsregels uitbreiden zodat zij ook gelden voor energie, mededinging en duurzame ontwikkeling

Stukken