Policy areas

Derybos vyksta trijose pagrindinėse srityse.

Background

ES ir JAV palaiko plačiausius pasaulyje dvišalius prekybos ryšius.

Abiem ekonomikoms kartu tenka maždaug pusė viso pasaulio BVP ir beveik trečdalis pasaulio prekybos srautų. JAV yra didžiausia ES eksporto rinka.

ES į JAV eksportuoja apie 310 mlrd. eurų vertės prekių (2014 m. duomenimis) ir 160 mlrd. eurų vertės paslaugų (2013 m. duomenimis). 2013 m. JAV buvo pagrindinės investuotojos ES – jų investicijos sudarė 1 650 mlrd. eurų.

Vis dėlto šiandien tarp ES ir JAV tebėra nemažų tarifinių ir netarifinių kliūčių.

2013 m. birželio 14 d. ES šalių vyriausybės vienbalsiai įgaliojo Europos Komisiją derėtis dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės su JAV.

Norint pasiekti tinkamą transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę būtinas kuo didesnis skaidrumas. Šios derybos yra atviriausios kada nors vykdytos derybos dėl prekybos susitarimo. Komisija užtikrina, kad derybos vyktų abipusio pasitikėjimo ir skaidrumo pagrindu.

ES saugos savo aukštus maisto saugos, vartotojų apsaugos ir aplinkosaugos taisyklių, privatumo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kultūrinės įvairovės standartus. Derybose aktyviai dalyvauja Europos Parlamentas ir ES šalių vyriausybės (jų teisei reguliuoti šias sritis įtakos nedaroma). Deramai konsultuojamasi su įmonėmis, aplinkosaugos organizacijomis, profesinėmis sąjungomis ir vartotojų organizacijomis.

Derybos dėl šio susitarimo su JAV yra dalis Komisijos naujosios prekybos ir investicijų strategijos, kuria siekiama įgyvendinti veiksmingesnę ir atsakingesnę prekybos politiką.

Objectives
  • Kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą nenaudojant viešųjų lėšų
  • Sudaryti galimybes įsigyti įvairesnių prekių ir paslaugų
  • Didinti ES įtaką pasaulyje pritraukiant daugiau investicijų, nustatyti aukštus pasaulinės prekybos standartus ir skleisti mūsų vertybes
  • Pasinaudoti unikalia galimybe pertvarkyti investicijų apsaugą
  • Padėti ES įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, konkuruoti užsienyje
  • Taikyti prekybos taisykles ir energetikos, konkurencijos ir darnaus vystymosi srityse