Policy areas

A tárgyalások három fő területet fednek le.

Background

Az EU és az USA közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok a legjelentősebbek a világon.

A két gazdaság együtt az egész világ GDP-jének mintegy felét teszi ki, és a világ kereskedelmi forgalmának nagyjából egyharmadát bonyolítja le. Az USA az EU legfontosabb exportpiaca.

Az EU az Egyesült Államokba körülbelül 310 milliárd euró értékben exportál árukat (2014) és 160 milliárd euró értékben szolgáltatásokat (2013). Továbbá 2013-ban az USA volt az EU-ban az első számú befektető 1650 milliárd euró értékű befektetésállománnyal.

Pedig a vám- és nem vámjellegű akadályok továbbra is jelentősek az Európai Unió és az Egyesült Államok között.

2013. június 14-én az uniós kormányok egyhangúlag meghatalmazták az Európai Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen az USA-val egy új transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi megállapodás létrehozásáról.

Nagyon fontos, hogy a megállapodás kidolgozása átlátható módon történjen. Ezért ezek a kereskedelmi és beruházási tárgyalások minden eddiginél nyíltabban zajlanak. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tárgyalások a kölcsönös bizalom és az átláthatóság szellemében folyjanak.

Az EU meg fogja óvni az élelmiszer-biztonság, a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem, a magánélet védelme, az egészségügyi ellátás, a szociális védelem és a kulturális sokféleség védelme terén általa alkalmazott normák magas színvonalát. Az Európai Parlament és az EU kormányai – amelyek szabályozáshoz való joga nem csorbul – aktívan részt vesznek a tárgyalásokon. A vállalkozások, környezetvédelmi csoportok, szakszervezetek és fogyasztói szervezetek véleményét is kikérik és figyelembe veszik a folyamat során.

Az USA-val kötendő megállapodásra irányuló tárgyalások a Bizottság új kereskedelmi és beruházási stratégiájának a részét képezik. E stratégia révén a Bizottság eredményesebbé és felelősségteljesebbé kívánja tenni az EU kereskedelempolitikáját.

Objectives
  • Új álláshelyeket létrehozni és élénkíteni a gazdaságot közpénzek bevonása nélkül
  • Lehetővé tenni, hogy az áruk és szolgáltatások nagyobb választéka álljon a fogyasztók rendelkezésére
  • Növelni az EU befolyását a világban – a beruházási környezet javítása, a világkereskedelemben magas szintű normák érvényesítése és értékeink átadása révén
  • Felhasználni ezt a különleges alkalmat a beruházásvédelmi intézkedések megreformálására
  • Segíteni az uniós vállalkozásokat – kiváltképp a kkv-kat – abban, hogy helytálljanak a nemzetközi porondon
  • Meghonosítani a kereskedelmi szabályokat az energiaellátás, a versenypolitika és a fenntartható fejlődés területén is