Policy areas

Pregovori obuhvaćaju tri glavna područja.

Background

EU i SAD imaju najveći opseg bilateralnih trgovinskih odnosa u cijelom svijetu.

Ta dva gospodarstva zajedno čine oko polovine cjelokupnog svjetskog BDP-a i gotovo trećinu svjetskih trgovinskih tokova. SAD je najvažnije izvozno tržište EU-a.

EU izvozi u SAD približno 310 milijardi eura u robi (2014.) i 160 milijardi eura u uslugama (2013.). SAD je 2013. bio vodeći ulagač u EU s 1650 milijardi eura ulaganja.

Danas su, međutim, carinske i necarinske prepreke između EU-a i SAD-a i dalje visoke.

Vlade država članica EU-a 14. lipnja 2013. jednoglasno su Europskoj komisiji dale mandat za pregovore o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Da bi TTIP bio uspješan nužno je postići najvišu moguću razinu transparentnosti. Ovi su pregovori najotvoreniji u povijesti trgovinskih sporazuma. Komisija osigurava da se pregovori odvijaju u duhu uzajamnog povjerenja i transparentnosti.

EU će zaštititi svoje visoke standarde u pogledu sigurnosti hrane, pravila u području zaštite potrošača i okoliša, privatnosti, zdravstvene skrbi, socijalne zaštite i kulturne raznolikosti. Europski parlament i vlade država članica EU-a, čija prava na donošenje propisa ostaju nepromijenjena, usko su uključeni u pregovore. Propisno se provodi savjetovanje s poduzećima, udrugama za zaštitu okoliša, sindikatima i organizacijama potrošača.

Pregovori o tom sporazumu sa SAD-om dio su Komisijine nove strategije trgovine i ulaganja kojom se nastoji ostvariti djelotvornija i odgovornija trgovinska politika.

Objectives
  • Stvaranje radnih mjesta i poticanje rasta bez uporabe javnog novca
  • Širi izbor robe i usluga
  • Povećanje utjecaja EU-a u svijetu privlačenjem dodatnih ulaganja, postavljanje visokih standarda u svjetskoj trgovini i širenje europskih vrijednosti
  • Iskorištavanje jedinstvene prilike za reformu zaštite ulaganja
  • Pomoć poduzećima EU-a – posebice MSP-ovima – pri natjecanju u inozemstvu
  • Proširenje trgovinskih pravila na energiju, tržišno natjecanje i održivi razvoj