Περιεχόμενα σελίδας

Policy areas

Οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν τρεις κυρίως τομείς.

 • Καλύτερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ

  Καλύτερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ

  Η ΕΕ επιδιώκει τη μείωση ή εξάλειψη των δασμών των ΗΠΑ, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η TTIP θα ωφελήσει επίσης τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες που βρίσκονται αντιμέτωπες με περίπλοκους κανόνες για την εξαγωγή των προϊόντων τους.

 • Συνεργασία για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους

  Συνεργασία για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους

  Συχνά, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας – π.χ. για την ασφάλεια των αυτοκινήτων, μηχανολογικά θέματα, ιατρικές συσκευές κ.λπ. – ενώ τυχόν διαφορετικές τεχνικές διαδικασίες μπορεί να συνεπάγονται κόστος, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών μπορεί να διευκολύνει το εμπόριο – διατηρώντας παράλληλα τα αυστηρά επίπεδα προστασίας της ΕΕ για τους πολίτες και το περιβάλλον. Επίσης, η μεγαλύτερη ανταλλαγή εμπειρογνωσίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων κανονιστικών προκλήσεων, π.χ. για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τη νανοτεχνολογία.

 • Δικαιότερες και ευκολότερες εξαγωγές, εισαγωγές και επενδύσεις

  Δικαιότερες και ευκολότερες εξαγωγές, εισαγωγές και επενδύσεις

  Η συμφωνία αυτή αναμένεται να περιέχει περισσότερους από ποτέ κανόνες προστασίας περιβάλλοντος και πρότυπα εργασίας. Η ΕΕ επιθυμεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ πάνω σ’ αυτά τα παγκόσμιας σημασίας θέματα, να ενώσει τις δυνάμεις της για να κάνει τη φωνή της να ακουστεί στη διεθνή σκηνή και να εμπνεύσει κι άλλους να δρουν υπεύθυνα στο σύνολο των διεθνών αλυσίδων παραγωγής.

Background

Η εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη διμερής εμπορική σχέση παγκοσμίως.

Οι δύο αυτές οικονομίες μαζί ισοδυναμούν με το μισό περίπου παγκόσμιο ΑΕΠ και σχεδόν με το ένα τρίτο των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της ΕΕ.

Οι εξαγωγές προϊόντων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ανέρχονται στα 310 δισ. ευρώ περίπου (2014) και οι εξαγωγές υπηρεσιών στα 160 δισ. ευρώ (2013). Και το 2013 οι ΗΠΑ ήταν ο κορυφαίος επενδυτής στην ΕΕ με επενδυτικά αποθέματα ύψους 1.650 δισ. ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, οι δασμολογικοί και μη δασμολογικοί φραγμοί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι υψηλοί.

Στις 14 Ιουνίου 2013 οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ έδωσαν ομόφωνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εντολή να διαπραγματευτεί μια διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να είναι σωστή μια συμφωνία, πρέπει να είναι διαφανής. Οι συνομιλίες που διεξάγονται για την TTIP είναι οι πιο ανοικτές συνομιλίες που έχουν γίνει ποτέ για την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας. Η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά ώστε οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας.

Η ΕΕ θα προστατεύσει τα υψηλά πρότυπά της για την ασφάλεια των τροφίμων, τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, τον ιδιωτικό βίο, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική προστασία και την πολιτιστική πολυμορφία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ - οι οποίες διατηρούν ανέπαφο το δικαίωμα κανονιστικών ρυθμίσεων - συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Επίσης κατάλληλες διαβουλεύσεις γίνονται με τις επιχειρήσεις, τις περιβαλλοντικές ομάδες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ενώσεις καταναλωτών.

Οι διαπραγματεύσεις γι’ αυτή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ αποτελεί μέρος της νέας εμπορικής και επενδυτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ως στόχο μια αποτελεσματικότερη και πιο υπεύθυνη εμπορική πολιτική.

Objectives
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης χωρίς να δαπανηθεί δημόσιο χρήμα
 • Μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αύξηση της επιρροής της ΕΕ στον κόσμο – χάρη στην προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, τη θέσπιση υψηλών προτύπων για το παγκόσμιο εμπόριο και την προβολή των ευρωπαϊκών αξιών
 • Αξιοποίηση μιας μοναδικής ευκαιρίας για μεταρρυθμίσεις στην προστασία των επενδύσεων
 • Βοήθεια στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – ιδίως τις μικρές και μεσαίες – ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό
 • Επέκταση των εμπορικών κανόνων στους τομείς της ενέργειας, του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης

Έγγραφα