Policy areas

Forhandlingerne omfatter tre hovedområder.

Background

EU og USA har det største bilaterale handelspartnerskab i verden.

De to økonomier står sammen for næsten halvdelen af verdens BNP og næsten en tredjedel af verdens handelsstrømme. USA er EU's vigtigste eksportmarked.

EU eksporterer for ca. 310 mia. euro i varer (2014) og 160 mia. euro i tjenesteydelser (2013) til USA. I 2013 var USA desuden den førende investor i EU med en investeringsbeholdning på 1 650 mia. euro.

Ikke desto mindre er der fortsat store toldmæssige og ikke-toldmæssige hindringer mellem EU og USA.

Den 14. juni 2013 gav EU's regeringer enstemmigt Europa-Kommissionen beføjelser til at forhandle et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) med USA.

En ordentlig indgåelse af partnerskabet indebærer så stor åbenhed som muligt. Forhandlingerne er de mest åbne nogensinde for en handelsaftale. Kommissionen sikrer, at forhandlingerne finder sted i en ånd af gensidig tillid og gennemsigtighed.

EU vil beskytte sine høje standarder for fødevaresikkerhed, forbruger- og miljøregler, privatlivets fred, sundhed, social beskyttelse og kulturel mangfoldighed. Europa-Parlamentet og EU's regeringer, hvis ret til at lovgive forbliver uændret, er i høj grad involveret i forhandlingerne. Virksomheder, miljøgrupper, fagforeninger og forbrugerorganisationer bliver hørt, som de skal.

Forhandlingen af denne aftale med USA er del af Kommissionens nye handels- og investeringsstrategi, hvis mål er en mere effektiv og ansvarlig handelspolitik.

Objectives
  • Vi skal skabe beskæftigelse og vækst uden at bruge offentlige midler
  • Vi skal fremme en et større udbud af varer og tjenesteydelser
  • Vi skal styrke EU's indflydelse i verden ved at tiltrække flere investeringer, sætte høje standarder for den globale handel og udbrede vores værdier
  • Vi skal udnytte denne enestående mulighed til at reformere investeringsbeskyttelsen
  • Vi skal hjælpe EU's virksomheder – navnlig SMV'er – med at konkurrere i udlandet
  • Vi skal udvide handelsreglerne til at omfatte energi, konkurrence og bæredygtig udvikling

Dokumenter