Policy areas

Jednání se týkají tří hlavních oblastí.

Background

EU a USA mají nejsilnější dvoustranné obchodní vztahy na světě.

Obě ekonomiky dohromady vytvářejí přibližně polovinu celkového světového HDP a téměř třetinu světových obchodních toků. USA jsou největším vývozním trhem EU.

EU vyváží do USA zboží za přibližně 310 miliard eur (2014) a služby za 160 miliard eur (2013). USA byly v EU v roce 2013 hlavním investorem: investovaly 1 650 miliard eur.

Dodnes však mezi oběma zeměmi existují nezanedbatelné celní i necelní překážky.

14. června 2013 daly vlády obou zemí jednomyslným rozhodnutím Evropské komisi mandát k jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství se Spojenými státy.

Abychom při jednáních o TTIP dosáhli těch nejlepších výsledků, musí být co nejtransparentnější. Rozhovory jsou nejotevřenějším obchodním jednáním v historii. Komise musí zajistit, aby jednání se Spojenými státy probíhala v duchu vzájemné důvěry a transparentnosti.

EU bude chránit své přísné normy pro bezpečnost potravin, ochranu spotřebitele a životního prostředí, ochranu soukromí, zdraví, sociální ochranu a kulturní rozmanitost. Evropský parlament a vlády členských států EU – jejichž právo na regulaci zůstane nedotčeno – jsou do jednání úzce zapojeny. Probíhají také konzultace s podniky, environmentálními skupinami, odbory a organizacemi spotřebitelů.

Jednání o této dohodě s USA je součástí nové obchodní a investiční strategie Komise, jejímž cílem je zavést efektivnější a odpovědnou obchodní politiku.

Objectives
  • Vytvoří pracovní místa a podpoří růst, aniž by zatížila veřejné rozpočty
  • Přinese širší nabídku zboží a služeb
  • Posílí vliv EU ve světě – přiláká více investic, nastaví vysoké standardy v globálním obchodování a prosadí ve světě evropské hodnoty.
  • Využije jedinečnou příležitost reformovat pravidla ochrany investic
  • Pomůže evropským firmám – zejména malým a středním podnikům – při hospodářské soutěži v zahraničí
  • Rozšíří naše regulační pravidla na energetiku, hospodářskou soutěž a udržitelný rozvoj

Dokumenty