Policy areas

Преговорите обхващат три основни области.

Background

ЕС и САЩ имат най-мащабните двустранни търговски отношения в света.

На тези две икономики се пада около половината от целия БВП в света и почти една трета от световните търговски потоци. САЩ е основният пазар за износ на ЕС.

ЕС изнася за САЩ стоки на стойност около 310 млрд. евро (2014 г.) и услуги на стойност близо 160 млрд. евро (2013 г.). А през 2013 г. САЩ беше най-големият инвеститор в ЕС с инвестиции на стойност 1,650 млрд. евро.

Въпреки това в момента тарифните и нетарифните бариери между ЕС и САЩ остават високи.

На 14 юни 2013 г. правителствата от ЕС единодушно предоставиха на Европейската комисия мандат за провеждане на преговори за установяване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) със Съединените американски щати.

За да се договорят най-добри условия в рамките на ТПТИ, трябва да се действа възможно най-прозрачно. Преговорите в тази насока са най-откритите търговски преговори, водени някога, а Комисията гарантира, че те протичат в дух на взаимно доверие и прозрачност.

ЕС ще защитава високите си стандарти по отношение на безопасността на храните, правилата за защита на потребителите и околната среда, неприкосновеността на личния живот, здравеопазването, социалната закрила и културното многообразие. Европейският парламент и правителствата на страните от ЕС, чието право на регулиране остава непроменено, участват активно в преговорите. Също така се провеждат надлежни консултации с предприятия, сдружения за опазване на околната среда, профсъюзи и организации на потребителите.

Преговорите по това споразумение със САЩ са част от новата търговска и инвестиционна стратегия на Комисията, която има за цел да осигури по-ефективна и по-отговорна търговска политика.

Objectives
  • Създаване на работни места и растеж без използване на публични средства
  • Осигуряване на по-голямо разнообразие на стоки и услуги
  • Повишаване на влиянието на ЕС в света — чрез привличане на повече инвестиции, определяне на високи стандарти в световната търговия и популяризиране на нашите ценности
  • Използване на уникалната възможност за реформиране на закрилата на инвестициите
  • Подпомагане на предприятията от ЕС — най-вече МСП — да се конкурират в чужбина
  • Разширяване на обхвата на правилата за търговията, за да бъдат включени енергетиката, конкуренцията и устойчивото развитие