Področja politike

 • Ustvarjanje poslovnih priložnosti in delovnih mest

  Ustvarjanje poslovnih priložnosti in delovnih mest

  EU namerava zmanjšati ali odpraviti ovire za trgovino z drugimi državami in regijami, kar pomeni velike prihranke za evropske potrošnike in podjetja. Trgovinski sporazumi zlasti pomagajo manjšim evropskim podjetjem, ki jih pri izvozu ovirajo zapletena pravila. Vsako sedmo delovno mesto v Evropi je odvisno od izvoza v druge države po svetu.

 • Odprta trgovina mora biti pravična

  Odprta trgovina mora biti pravična

  Globalizacija sicer prinaša koristi evropskim podjetjem in državljanom, vendar mora biti odprta trgovina tudi pravična. Evropska delovna mesta v industrijskih panogah, kot je jeklarstvo ali ladjedelništvo, ogroža nelojalna konkurenca zaradi dampinškega uvoza, javnih subvencij in presežnih zmogljivosti v nekaterih tretjih državah. EU uporablja instrumente za zaščito evropskih industrijskih panog in delovnih mest pred nepošteno trgovino. Poleg tega Komisija meni, da mora EU redno preverjati, ali ima na voljo vsa orodja za odziv na izzive, ki jih prinaša spreminjajoče se okolje globalizacije. Komisija bo še naprej tesno sodelovala z državami članicami, da bi poglobila in nadaljevala razpravo o tem, kako izboljšati vzajemnost na področju javnih naročil in naložb.

 • Izkoriščanje globalizacije in širjenje naših vrednot

  EU še naprej razvija uravnotežen, na pravilih temelječ ter progresiven trgovinski in naložbeni program. To po eni strani vzajemno odpira trge z našimi trgovinskimi partnerji, po drugi pa tudi krepi globalni vpliv EU v zvezi s vprašanji, kot so človekove pravice, delovni pogoji in varstvo okolja.

Najnovejše

Osnovne informacije

Naslov te prednostne naloge (Uravnotežena in progresivna trgovinska politika za izkoriščanje globalizacije) je bil posodobljen in je zdaj geografsko nevtralen. To spremembo so narekovali počasnejša trgovinska pogajanja z ZDA, novo politično okolje in nova dinamika v trgovinskih pogajanjih z drugimi pomembnimi svetovnimi regijami. Komisija se je na to stvarnost odzvala s preimenovanjem svoje skupine komisarjev za čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe z ZDA v skupino komisarjev za trgovino in izkoriščanje globalizacije.

 

Trgovinska politika omogoča EU, da oblikuje globalizacijo v skladu z evropskimi vrednotami in interesi.

To Komisija uresničuje s podpiranjem dela Svetovne trgovinske organizacije in v pogajanjih s svetovnimi partnerji. EU je dosegla politični sporazum z Japonsko in kmalu bo uveljavila sporazum EU-Kanada. Komisija nadaljuje pogajanja s številnimi partnerji, zlasti z Mehiko in državami Mercosurja (Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj).

Če želimo sprejemati prave odločitve pri oblikovanju trgovinske politike, to pomeni tudi, da moramo delovati pregledno in vključujoče. Strategija „Trgovina za vse“ pomeni, da so trgovinska pogajanja zdaj bolj odprta kot kdaj koli prej.

Evropski parlament in vlade držav EU tesno sodelujejo v vseh pogajanjih. Ustrezna posvetovanja se opravijo s podjetji, okoljskimi skupinami, sindikati in organizacijami potrošnikov, ki so prav tako vključeni v pogajalski proces.

EU poleg tega ohranja pozitivni trgovinski odnos z Združenimi državami Amerike. Obe strani sta se strinjali, da si bosta prizadevali oblikovati skupen akcijski načrt o trgovini, ki bi moral opredeljevati pozitiven in ambiciozen čezatlantski trgovinski načrt.

Objectives

 

 • okrepitev vpliva EU v svetu – s privabljanjem več naložb, določanjem višjih standardov v svetovni trgovini in širjenjem naših vrednot,
 • ustvarjanje delovnih mest in rasti brez uporabe javnih sredstev,
 • pomoč podjetjem iz EU – zlasti manjšim podjetjem – pri premagovanju konkurence v tujini,
 • ponudba širše palete blaga in storitev,
 • posodobitev zaščite naložb, da bo ta bolj pravična, preglednejša in objektivnejša,
 • posvečanje enake pozornosti trgovini in trajnostnemu razvoju, ki ju je treba obravnavati kot dve plati iste medalje.

Dokumenti