Področja politike

Najnovejše

Osnovne informacije

Naslov te prednostne naloge (Uravnotežena in napredna trgovinska politika za izkoriščanje globalizacije) je bil posodobljen in je zdaj geografsko nevtralen. To spremembo sta narekovala novo politično okolje in nova dinamika v trgovinskih pogajanjih z drugimi pomembnimi svetovnimi regijami. Komisija se je na to stvarnost odzvala s preimenovanjem svoje skupine komisarjev za čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe z Združenimi državami Amerike v skupino komisarjev za trgovino in izkoriščanje globalizacije.

Trgovinska politika omogoča EU, da oblikuje globalizacijo v skladu z evropskimi vrednotami in interesi.

Objectives
  • okrepitev vpliva EU v svetu – s privabljanjem več naložb, določanjem višjih standardov v svetovni trgovini in širjenjem vrednot EU
  • ustvarjanje delovnih mest in rasti z uravnoteženimi in naprednimi trgovinskimi sporazumi
  • zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za evropska podjetja in delavce in zaščita pred nepoštenimi trgovinskimi praksami
  • pomoč podjetjem iz EU – zlasti manjšim podjetjem – pri premagovanju konkurence v tujini
  • podpora širši ponudbi blaga in storitev
  • zagotovitev pravičnejše, bolj vključujoče in preglednejše zaščite naložb
  • zagotovitev, da se trgovina in trajnostni razvoj dopolnjujeta

Komisija podpira delo Svetovne trgovinske organizacije in vodi prizadevanja za njeno posodobitev, ko se pogaja s svetovnimi partnerji.

EU ima trgovinske sporazume z 71 državami, od katerih jih je bilo 9 vzpostavljenih v okviru Junckerjeve Komisije. To vključuje sporazum o gospodarskem partnerstvu z Japonsko in celoviti gospodarski in trgovinski sporazum s Kanado. EU je ratificirala sporazume s Singapurjem in Vietnamom, dosegla politični dogovor z Mehiko ter se pogaja s številnimi drugimi državami, vključno z državami MERCOSURJA (Argentino, Brazilijo, Paragvajem, Urugvajem).

Julija 2018 se je začela nova faza trgovinskega odnosa med EU in ZDA, obe strani sta se strinjali, da bosta okrepili sodelovanje in si prizadevali za odpravo obstoječih industrijskih tarif.

Dokumenti