Oblasti politiky

Aktuality

Kontext

Názov tejto priority (Vyvážená a progresívna obchodná politika na využívanie globalizácie) bol aktualizovaný a upravený tak, aby bol z geografického hľadiska neutrálny, vzhľadom na nový politický kontext a novú dynamiku obchodných rozhovorov s ďalšími významnými regiónmi sveta. Komisia zohľadnila túto skutočnosť, keď zmenila označenie svojej skupiny komisárov pre Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo so Spojenými štátmi na skupinu komisárov pre obchod a využívanie globalizácie.

Obchodná politika poskytuje EÚ príležitosť formovať globalizáciu v súlade s európskymi hodnotami a záujmami.

Objectives
  • Posilniť vplyv EÚ vo svete tak, že sa priláka viac investícií, stanovia sa vysoké štandardy celosvetového obchodu a začnú sa šíriť hodnoty EÚ
  • Vytvoriť pracovné miesta a rast vyváženými a progresívnymi obchodnými dohodami
  • Zabezpečiť rovnaké podmienky pre európske podniky a pracovníkov proti nekalým obchodným praktikám
  • Pomôcť spoločnostiam EÚ, najmä menším podnikom, v tom, aby dokázali konkurovať v zahraničí
  • Podporiť väčší sortiment tovaru a služieb
  • Postarať sa o spravodlivejšiu, inkluzívnejšiu a transparentnejšiu ochranu investícií
  • Zabezpečiť, aby obchod a udržateľný rozvoj napredovali ruka v ruke

Komisia podporuje činnosť Svetovej obchodnej organizácie a vedie úsilie o jej modernizáciu prostredníctvom rokovaní s globálnymi partnermi.

EÚ má obchodné dohody s 71 krajinami, pričom 9 týchto dohôd vstúpilo do platnosti počas Junckerovej Komisie. Patrí sem aj Dohoda o hospodárskom partnerstve s Japonskom a Komplexná hospodárska a obchodná dohoda s Kanadou. EÚ ratifikuje dohody so Singapurom a Vietnamom, dosiahla politickú dohodu s Mexikom a pokračuje v rokovaniach s mnohými ďalšími krajinami vrátane krajín MERCOSUR (Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj).

V júli 2018 sa začala nová fáza obchodných vzťahov medzi EÚ a USA, pričom obe strany sa dohodli na posilnení spolupráce a práci na odstraňovaní existujúcich priemyselných ciel.

Dokumenty