Oblasti politiky

 • Vytváranie obchodných príležitostí a pracovných miest

  Vytváranie obchodných príležitostí a pracovných miest

  Cieľom EÚ je znížiť alebo odstrániť prekážky obchodu s inými krajinami alebo regiónmi, čo bude znamenať značné úspory pre európskych spotrebiteľov a podniky. Obchodné dohody obzvlášť prospievajú menším európskym podnikom, ktoré pri snahe vyvážať čelia komplikovaným pravidlám. Každé siedme pracovné miesto v Európe je závislé od vývozu do iných krajín na celom svete.

 • Otvorený obchod musí byť spravodlivý

  Otvorený obchod musí byť spravodlivý

  Zatiaľ čo európskym podnikom a občanom globalizácia jasne prospieva, otvorený obchod musí byť zároveň aj spravodlivý. Európske pracovné miesta v odvetviach ako oceliarstvo alebo stavba lodí negatívne zasiahla nekalá hospodárska súťaž v podobe „dumpingového“ dovozu, verejných dotácií a nadmernej kapacity v niektorých tretích krajinách. EÚ využíva nástroje na ochranu európskych odvetví a pracovných miest pred nekalým obchodom. Komisia je navyše presvedčená, že EÚ musí pravidelne skúmať, či má k dispozícii všetky potrebné nástroje na riešenie problematiky meniacej sa tváre globalizácie. Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s členskými štátmi na prehlbovaní a zintenzívňovaní rozpravy o tom, ako posilniť reciprocitu v oblastiach verejného obstarávania a investícií.

 • Využívanie globalizácie v súlade s našimi hodnotami

  EÚ naďalej pracuje na vyváženom a progresívnom obchodnom a investičnom programe, ktorý bude založený na pravidlách. Znamená to, že si nielen navzájom otvoríme trhy s našimi obchodnými partnermi, ale zároveň sa presadí aj globálny vplyv EÚ v otázkach ako ľudské práva, pracovné podmienky a ochrana životného prostredia.

Aktuality

Kontext

Názov tejto priority (Vyvážená a progresívna obchodná politika na využívanie globalizácie) bol aktualizovaný a upravený tak, aby bol z geografického hľadiska neutrálny, vzhľadom na ochabovanie obchodných rozhovorov s USA, nový politický kontext a novú dynamiku obchodných rozhovorov s ďalšími významnými regiónmi sveta. Komisia zohľadnila túto skutočnosť, keď zmenila označenie svojej skupiny komisárov pre Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo so Spojenými štátmi na skupinu komisárov pre obchod a využívanie globalizácie.

 

Obchodná politika poskytuje EÚ príležitosť formovať globalizáciu v súlade s európskymi hodnotami a záujmami.

Komisia to dosahuje podporou úsilia Svetovej obchodnej organizácie a prostredníctvom rokovaní s globálnymi partnermi. EÚ dospela k politickej dohode s Japonskom a chystá sa uviesť do účinnosti dohodu medzi EÚ a Kanadou. Komisia pokračuje v rokovaniach s mnohými partnermi, najmä s Mexikom a krajinami Spoločného juhoamerického trhu („Mercosur“ – Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj).

Realizovať správnu obchodnú politiku zároveň znamená konať transparentne a inkluzívne. Stratégia „Obchod pre všetkých“ znamená, že obchodné rokovania sú v súčasnosti otvorenejšie než kedykoľvek pred tým.

Európsky parlament a vlády EÚ sa na rokovaniach aktívne podieľajú. Podniky, environmentálne skupiny, odborové zväzy a združenia spotrebiteľov sú do procesu riadne zapojené a náležite sa s nimi konzultuje.

EÚ zároveň udržiava pozitívny obchodný vzťah, ktorý sme nadviazali s USA. Obe strany sa zaviazali pracovať na spoločnom akčnom pláne v oblasti obchodu, aby sa pripravila pozitívna a ambiciózna transatlantická obchodná agenda.

Objectives
 • Posilniť vplyv EÚ vo svete tak, že sa priláka viac investícií, stanovia vysoké štandardy celosvetového obchodu a začnú šíriť naše hodnoty
 • Vytvoriť pracovné miesta a dosiahnuť rast bez toho, aby sa použili verejné finančné prostriedky
 • Pomôcť spoločnostiam EÚ, najmä menším podnikom, aby dokázali konkurovať v zahraničí
 • Ponúknuť väčší sortiment tovaru a služieb
 • Modernizovať oblasť ochrany investícií, aby bola spravodlivejšia, transparentnejšia a objektívnejšia
 • Zabezpečiť, aby obchod a udržateľný rozvoj napredovali ruka v ruke

Dokumenty