Domenii de acțiune

 • Crearea de oportunități de afaceri și de locuri de muncă

  Crearea de oportunități de afaceri și de locuri de muncă

  UE urmărește să reducă sau să elimine obstacolele aflate în calea comerțului cu alte țări și regiuni, ceea ce se traduce prin economii semnificative pentru consumatorii și întreprinderile din Europa. Acordurile comerciale sunt utile, în special, întreprinderilor mai mici din Europa, care se confruntă cu reguli complicate atunci când doresc să exporte. Unul din șapte locuri de muncă din Europa este asigurat de exporturile către alte țări din întreaga lume.

 • Comerțul deschis trebuie să fie echitabil

  Comerțul deschis trebuie să fie echitabil

  Dacă, pe de o parte, întreprinderile și cetățenii din Europa beneficiază de pe urma globalizării, pe de altă parte, comerțul deschis trebuie să fie corect. Locurile de muncă europene din sectoare precum siderurgia sau construcțiile navale au fost afectate de concurența neloială din partea importurilor „care fac obiectul unui dumping”, a subvențiilor publice și a supracapacității din unele țări terțe. UE utilizează instrumente de protecție a industriilor și a locurilor de muncă europene împotriva practicilor comerciale neloiale. În plus, Comisia consideră că UE trebuie să evalueze periodic dacă dispune de toate instrumentele necesare pentru a răspunde provocărilor legate de peisajul în schimbare al globalizării. Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu statele membre pentru a aprofunda și a realiza progrese în dezbaterea cu privire la modalitățile de consolidare a reciprocității în domeniul achizițiilor publice și al investițiilor.

 • Valorificarea oportunităților globalizării în conformitate cu valorile noastre

  Valorificarea oportunităților globalizării în conformitate cu valorile noastre

  UE continuă să elaboreze un program echilibrat, bazat pe reguli și progresiv privind comerțul și investițiile. Această strategie permite nu numai deschiderea reciprocă a piețelor cu partenerii noștri comerciali, ci și sporirea influenței UE pe plan mondial cu privire la chestiuni precum drepturile omului, condițiile de muncă și protecția mediului.

 • Negocieri mai transparente

  Negocieri mai transparente

  O mai mare transparență a negocierilor comerciale reprezintă un obiectiv al eforturilor continue ale Comisiei. Pentru ca acordurile comerciale să fie eficace pentru toți, sunt necesare discuții oportune, transparente și incluzive cu diferitele părți interesate și cu publicul larg. Comisia negociază în numele UE, fiind mandatată de cele 28 de state membre. În urma mai multor inițiative întreprinse de Comisie în acest domeniu, negocierile comerciale la care participă UE prezintă deja un nivel de transparență fără precedent. Fiecare fază a procesului de negociere este analizată cu atenție de către statele membre și Parlamentul European. În plus, Comisia promovează o politică a ușilor deschise pentru toate părțile interesate, pentru reprezentanți ai întreprinderilor, sindicate, organizații neguvernamentale sau pentru organizațiile consumatorilor. Comisarii și funcționarii care activează în domeniul comerțului se întâlnesc cu sute de organizații reprezentând societatea civilă și cu reprezentanți ai guvernelor la Bruxelles și în capitalele naționale.

Noutăți

Context

Titlul acestei priorități – O politică comercială echilibrată și progresivă care să valorifice oportunitățile oferite de globalizare – a fost actualizat și neutralizat din punct de vedere geografic, având în vedere noul context politic și noul dinamism al negocierilor comerciale cu alte regiuni importante ale lumii. Comisia a ținut seama de această realitate schimbând numele grupului său de comisari pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții cu Statele Unite ale Americii în grupul de comisari pentru comerț și valorificarea oportunităților legate de globalizare.

Politica comercială îi oferă UE oportunitatea de a modela globalizarea în funcție de valorile și de interesele europene.

Objectives
 • să mărim influența UE în lume, prin atragerea mai multor investiții, prin stabilirea unor standarde înalte pentru comerțul mondial și prin difuzarea valorilor UE
 • să generăm locuri de muncă și creștere economică prin intermediul unor acorduri comerciale echilibrate și progresive
 • să asigurăm condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile și lucrătorii din Europa, care să protejeze împotriva practicilor comerciale neloiale
 • să ajutăm întreprinderile din UE – în special pe cele mici – să fie competitive în străinătate
 • să sprijinim accesul la mai multe bunuri și servicii
 • să ne asigurăm că protecția investițiilor este mai echitabilă, mai incluzivă și mai transparentă
 • să ne asigurăm că dezvoltarea durabilă și comerțul sunt complementare

Comisia susține eforturile Organizației Mondiale a Comerțului și conduce eforturile de modernizare a acesteia atunci când negociază cu partenerii mondiali.

UE a încheiat acorduri comerciale cu 71 de țări, dintre care 9 în timpul mandatului Comisiei Juncker. Printre acestea se numără un acord de parteneriat economic cu Japonia și un acord economic și comercial cuprinzător cu Canada. UE a ratificat acorduri cu Singapore și Vietnam, a ajuns la un acord politic cu Mexicul și continuă negocierile cu multe alte țări, inclusiv cu MERCOSUR (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay).

O nouă etapă a relațiilor comerciale UE-SUA a fost lansată în iulie 2018, ambele părți fiind de acord să își consolideze cooperarea și să depună eforturi pentru a elimina tarifele industriale existente.

Documente