Domenii de acțiune

 • Crearea de oportunități de afaceri și de locuri de muncă

  Crearea de oportunități de afaceri și de locuri de muncă

  UE urmărește să reducă sau să elimine obstacolele aflate în calea comerțului cu alte țări și regiuni, ceea ce se traduce prin economii semnificative pentru consumatorii și întreprinderile din Europa. Acordurile comerciale sunt utile, în special, întreprinderilor mai mici din Europa, care se confruntă cu reguli complicate atunci când doresc să exporte. Unul din șapte locuri de muncă din Europa este asigurat de exporturile către alte țări din întreaga lume.

 • Comerțul deschis trebuie să fie echitabil

  Comerțul deschis trebuie să fie echitabil

  Dacă, pe de o parte, întreprinderile și cetățenii din Europa beneficiază de pe urma globalizării, pe de altă parte, comerțul deschis trebuie să fie corect. Locurile de muncă europene din sectoare precum siderurgia sau construcțiile navale au fost afectate de concurența neloială din partea importurilor „care fac obiectul unui dumping”, a subvențiilor publice și a supracapacității din unele țări terțe. UE utilizează instrumente de protecție a industriilor și a locurilor de muncă europene împotriva practicilor comerciale neloiale. În plus, Comisia consideră că UE trebuie să evalueze periodic dacă dispune de toate instrumentele necesare pentru a răspunde provocărilor legate de peisajul în schimbare al globalizării. Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu statele membre pentru a aprofunda și a realiza progrese în dezbaterea cu privire la modalitățile de consolidare a reciprocității în domeniul achizițiilor publice și al investițiilor.

 • Valorificarea oportunităților globalizării în conformitate cu valorile noastre

  UE continuă să elaboreze un program echilibrat, bazat pe reguli și progresiv privind comerțul și investițiile. Această strategie permite nu numai deschiderea reciprocă a piețelor cu partenerii noștri comerciali, ci și sporirea influenței UE pe plan mondial cu privire la chestiuni precum drepturile omului, condițiile de muncă și protecția mediului.

Noutăți

Context

Titlul acestei priorități (O politică comercială echilibrată și progresivă care să valorifice oportunitățile oferite de globalizare) a fost actualizat și neutralizat din punct de vedere geografic, având în vedere încetinirea negocierilor comerciale cu SUA, noul context politic și noul dinamism al negocierilor comerciale cu alte regiuni importante ale lumii. Comisia a ținut seama de această realitate schimbând numele grupului său de comisari pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții cu Statele Unite ale Americii în grupul de comisari pentru comerț și valorificarea oportunităților legate de globalizare.

Politica comercială îi oferă UE oportunitatea de a modela globalizarea în funcție de valorile și de interesele europene.

Comisia realizează acest lucru prin susținerea activităților Organizației Mondiale a Comerțului și prin negocieri cu partenerii mondiali. UE a ajuns la un acord politic cu Japonia, iar acordul UE-Canada este pe cale de a intra în vigoare. Comisia continuă negocierile cu numeroși parteneri, în special cu Mexic și cu țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay).

O bună politică comercială trebuie să fie, de asemenea, transparentă și favorabilă incluziunii. Strategia „Comerț pentru toți” înseamnă că negocierile comerciale sunt în prezent mai deschise decât au fost vreodată.

Parlamentul European și guvernele UE sunt strâns implicate în toate negocierile. Întreprinderile, grupările de protecție a mediului, sindicatele și organizațiile consumatorilor sunt consultate și implicate în mod adecvat.

UE întreține, de asemenea, relațiile comerciale pozitive pe care le avem cu Statele Unite. Ambele părți au convenit să elaboreze un plan de acțiune comun privind comerțul, având în vedere un program comercial transatlantic pozitiv și ambițios.

Objectives
 • Creșterea influenței UE în lume – prin atragerea mai multor investiții, prin stabilirea unor standarde înalte pentru comerțul mondial și prin difuzarea valorilor noastre
 • Generarea de locuri de muncă și de creștere economică fără a recurge la banii publici
 • Ajutarea întreprinderilor din UE – în special a întreprinderilor mici – să fie competitive în străinătate
 • Oferirea unei varietăți mai ample de bunuri și servicii
 • Modernizarea protecției investițiilor, astfel încât aceasta să devină mai echitabilă, mai transparentă și mai obiectivă
 • Garantarea faptului că dezvoltarea durabilă și comerțul sunt două fețe ale aceleiași monede

Documente