Beleidsterreinen

 • Zakelijke kansen en banen scheppen

  Zakelijke kansen en banen scheppen

  Een op de zeven arbeidsplaatsen in Europa hebben we te danken aan export naar landen over de hele wereld. De EU wil de belemmeringen voor de handel met andere landen en regio’s verminderen, en liefst helemaal wegnemen. Voor Europese consumenten en bedrijven kan dit erg voordelig zijn. Handelsovereenkomsten maken het makkelijker voor de kleine bedrijven van Europa om zonder ingewikkelde regels te exporteren.

 • Open handel moet eerlijk zijn

  Open handel moet eerlijk zijn

  De EU helpt Europese bedrijven en banen te beschermen tegen oneerlijke handel. Tegelijk zoekt zij ook steeds naar oplossingen voor de problemen die de globalisering meebrengt.

 • De globalisering in overeenstemming brengen met de waarden van de EU

  De globalisering in overeenstemming brengen met de waarden van de EU

  De EU blijft zich inzetten voor evenwichtige en op regels gebaseerde handelsbetrekkingen en investeringen. Deze openen niet alleen markten met onze handelspartners, maar versterken ook de mondiale invloed van de EU op kwesties zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieubescherming.

 • Onderhandelingen transparanter maken

  Onderhandelingen transparanter maken

  Tijdige, transparante en inclusieve besprekingen zijn onmisbaar om doeltreffende handelsovereenkomsten te sluiten. De Commissie voert de onderhandelingen over handelsakkoorden in opdracht van de EU-lidstaten. Samen met het Europees Parlement houden die in elke fase van de onderhandelingen de vinger aan de pols. Bij de Commissie staat de deur altijd open voor overleg met belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden, ngo’s en consumentenorganisaties.

Nieuws

Achtergrond

De titel van deze prioriteit (Een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid om de mondialisering in goede banen te leiden) is geactualiseerd en geografisch neutraal gemaakt in verband met de nieuwe politieke context en de nieuwe dynamiek in de handelsbesprekingen met andere belangrijke regio’s van de wereld. De Commissie heeft zich aan deze realiteit aangepast door de naam van de "groep commissarissen voor het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen met de Verenigde Staten" te wijzigen in "groep commissarissen voor handel en het in goede banen leiden van de mondialisering".

Handelsbeleid maakt het voor de EU mogelijk om vorm te geven aan de mondialisering op basis van Europese waarden en belangen.

Objectives
 • De invloed van de EU in de wereld vergroten door meer investeringen aan te trekken, strenge normen voor de wereldhandel vast te stellen en de EU-waarden uit te dragen
 • Banen en groei creëren door middel van evenwichtige, progressieve handelsovereenkomsten
 • Zorgen voor een gelijk speelveld voor Europese bedrijven en werknemers, tegen oneerlijke handelspraktijken
 • EU-bedrijven, met name kleinere bedrijven, helpen om te concurreren in het buitenland
 • Een grotere verscheidenheid aan goederen en diensten ondersteunen
 • Investeringsbescherming eerlijker, inclusiever en transparanter maken
 • Ervoor zorgen dat handel en duurzame ontwikkeling elkaar aanvullen

De Commissie steunt de werkzaamheden van de Wereldhandelsorganisatie en spant zich in voor de modernisering ervan, wanneer zij met mondiale partners onderhandelt.

De EU heeft handelsovereenkomsten met 71 landen, waarvan er 9 onder de Commissie-Juncker tot stand zijn gekomen. Het gaat onder meer om een economische partnerschapsovereenkomst met Japan en een brede economische en handelsovereenkomst met Canada. De EU heeft overeenkomsten gesloten met Singapore en Vietnam, heeft een politiek akkoord bereikt met Mexico en voert onderhandelingen met veel andere landen, waaronder MERCOSUR (Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay).

In juli 2018 is een nieuwe fase in de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS van start gegaan, waarbij beide partijen zijn overeengekomen de samenwerking te versterken en de bestaande industriële tarieven af te schaffen.

Stukken