Politikas jomas

Jaunumi

Konteksts

Šīs prioritātes nosaukums “Līdzsvarota un progresīva tirdzniecības politika globalizācijas izmantošanai” aktualizēts un formulēts ģeogrāfiski neitrāli, ņemot vērā jauno politisko kontekstu un jauno dinamiku tirdzniecības sarunās ar citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem. Komisija šo jauno realitāti ir ņēmusi vērā arī, nosaucot Komisijas locekļu grupu transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības ar ASV jautājumos par “Komisijas locekļu grupu tirdzniecības un globalizācijas iespēju izmantošanas jautājumos”.

Tirdzniecības politika ir iespēja Eiropas Savienībai pielāgot globalizāciju savām vērtībām un interesēm.

Objectives
  • Palielināt ES ietekmi pasaulē, piesaistot vairāk ieguldījumu, nosakot augstus standartus pasaules tirdzniecībā un paužot ES vērtības
  • Radīt darbvietas un izaugsmi, izmantojot līdzsvarotus, progresīvus tirdzniecības nolīgumus
  • Nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas uzņēmumiem un darba ņēmējiem, kā arī aizsargāt pret negodīgu tirdzniecības praksi
  • Palīdzēt ES uzņēmumiem, īpaši mazajiem uzņēmumiem, konkurēt ārvalstu tirgos
  • Nodrošināt plašāku preču un pakalpojumu klāstu
  • Padarīt ieguldījumu aizsardzību taisnīgāku, iekļaujošāku un pārredzamāku
  • Nodrošināt, lai tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība būtu savstarpēji papildinošas

Komisija atbalsta Pasaules Tirdzniecības organizācijas darbu un ieņem vadošu lomu tās modernizācijā, risinot sarunas ar globālajiem partneriem.

ES noslēgusi tirdzniecības nolīgumus ar 71 valsti, deviņi no tiem noslēgti Ž. K. Junkera vadītās Komisijas laikā. Starp tiem ir Ekonomisko partnerattiecību nolīgums ar Japānu un Visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums ar Kanādu. ES patlaban ratificē nolīgumus ar Singapūru un Vjetnamu, ir panākusi politisku vienošanos ar Meksiku un risina sarunas ar daudzām citām valstīm, tostarp MERCOSUR (Argentīna, Brazīlija, Paragvaja, Urugvaja).

2018. gada jūlijā ES un ASV tirdzniecības attiecībās tika uzsākts jauns posms, un abas puses vienojās stiprināt sadarbību un strādāt, lai likvidētu pašreizējos rūpniecības tarifus.

Dokumenti