Politikos sritys

 • Verslo galimybių ir darbo vietų kūrimas

  Verslo galimybių ir darbo vietų kūrimas

  Eksportas į kitas pasaulio šalis remia septintadalį darbo vietų Europoje. ES siekia sumažinti arba pašalinti prekybos su kitomis šalimis ir regionais kliūtis. Tai gali padėti Europos vartotojams ir įmonėms nemažai sutaupyti. Prekybos susitarimai gali padėti mažesnėms Europos įmonėms, kurios, norėdamos eksportuoti, turi laikytis sudėtingų taisyklių.

 • Atvira prekyba turi būti sąžininga

  Atvira prekyba turi būti sąžininga

  ES padeda apsaugoti Europos pramonę ir darbo vietas nuo nesąžiningos prekybos ir nuolat naudojasi visomis turimomis priemonėmis, kad spręstų globalizacijos keliamus uždavinius.

 • ES vertybes atitinkanti globalizacija

  ES vertybes atitinkanti globalizacija

  ES toliau užtikrina, kad prekyba ir investicijos išliktų subalansuotos ir grindžiamos taisyklėmis. Tai ne tik atveria rinkas mūsų prekybos partneriams, bet ir didina pasaulinę ES įtaką sprendžiant tokius klausimus kaip žmogaus teisės, darbo sąlygos ir aplinkos apsauga.

 • Skaidresnės derybos

  Skaidresnės derybos

  Siekiant veiksmingų prekybos susitarimų labai svarbu, kad derybos vyktų laiku ir kad jos būtų skaidrios ir įtraukios. ES valstybės narės įgalioja Komisiją ES vardu derėtis dėl prekybos susitarimų. Jos drauge su Europos Parlamentu tikrina kiekvieno derybų etapo eigą. Komisija yra atvira diskusijoms su suinteresuotosiomis šalimis kaip antai verslo atstovai, profesinės sąjungos, NVO ar vartotojų grupės.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Šio prioriteto pavadinimas – Subalansuota ir pažangi globalizacijai suvaldyti skirta prekybos politika – buvo atnaujintas ir tapo geografiškai neutralus atsižvelgiant į naujas politines aplinkybes ir naują prekybos derybų su kitais svarbiais pasaulio regionais dinamiškumą. Komisijai į tai atsižvelgė pakeisdama Komisijos narių grupės transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės su JAV reikalams pavadinimą į Komisijos narių grupę prekybos ir globalizacijos kontrolės reikalams.

Prekybos politika suteikia ES galimybę formuoti globalizaciją pagal Europos vertybes ir interesus.

Objectives
 • Didinti ES įtaką pasaulyje pritraukiant daugiau investicijų, nustatyti aukštus pasaulinės prekybos standartus ir skleisti ES vertybes
 • Kurti darbo vietas ir skatinti augimą sudarant subalansuotus, progresyvius prekybos susitarimus
 • Užtikrinti vienodas sąlygas Europos įmonėms ir darbuotojams apsaugant nuo nesąžiningos prekybos praktikos
 • Padėti ES įmonėms, visų pirma mažesnėms įmonėms, konkuruoti užsienyje
 • Remti galimybes įsigyti įvairesnių prekių ir paslaugų
 • Užtikrinti, kad investicijų apsauga būtų teisingesnė, įtraukesnė ir skaidresnė
 • Užtikrinti, kad prekyba ir darnus vystymasis vienas kitą papildytų

Komisija remia Pasaulio prekybos organizacijos veiklą ir skatina jos modernizavimą, dėl kurio ji derasi su pasauliniais partneriais.

ES yra sudariusi prekybos susitarimus su 71 šalimi, 9 iš šių susitarimų buvo įgyvendinti dirbant J.-C. Junckerio vadovaujamai Komisijai. Tai apima ekonominės partnerystės susitarimą su Japonija ir išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą su Kanada. ES ratifikavo susitarimus su Singapūru ir Vietnamu, pasiekė politinį susitarimą su Meksika ir veda derybas su daugeliu kitų šalių, įskaitant MERCOSUR (Argentina, Brazilija, Paragvajus, Urugvajus).

2018 m. liepos mėn. pradėtas naujas ES ir JAV prekybos santykių etapas, kuriame abi šalys susitarė stiprinti bendradarbiavimą ir siekti panaikinti esamus pramonės tarifus.

Dokumentai